Konyv: A balgasag dicserete


Konyv: A balgasag dicserete

PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 569266297
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 18,32

MAGYARÁZAT:Konyv: A balgasag dicserete

Rotterdami Erasmus e. Desiderius Erasmus; németalföldi író, humanista. A keresztény konyv: A balgasag dicserete legjelentősebb képviselője. A lelki kereszténységet az egyszerű krisztusi filozófiában kereste. Tudományos-filológiai szempontból óriási jelentősége volt saját latin fordítása kíséretében megjelentetett görög nyelvű Újszövetségének Az antikvitás kulturális befogadásában nagy szerepet játszott az antik irodalomból merített közmondásgyűjteménye, az Adagia Világhírűvé vált a Balgaság dicsérete szatírája, valamint a Beszélgetések című, szintén szatirikus dialógussorozata. Művei az ezt követő szentírásfordításokra nagy hatást gyakoroltak. A következő kiadói sorozatokban jelent meg: Helikon Zsebkönyvek Helikon · Klasszikus írások. Jó, hát bizonyos elemei igen, de sokkal érdekesebb, hogy más elemei meg nem — csak éppen manapság ezt nem balgaságnak, hanem populizmusnak nevezzük. Amit például Erasmus tudomány témakörben elbeszélője szájába ad, azt simán mondhatná akár a jelenlegi amerikai elnök is — már ha eltekintünk attól, hogy a jelenlegi amerikai elnök sosem fog tudni úgy fogalmazni, mint Erasmus. Amúgy én nem gondolom, hogy konyv: A balgasag dicserete a szöveg gúnyolódik — sokkal inkább keserű. Merthogy a világ olyannyira a balgaság bűvkörébe esett, és a bölcsesség oly kevés szerepet kap manapság, akár a királyok, akár a teológusok, akár a köznép között keressük ! Luther mindjárt kiborítja a bilit! Hisz a szatírák célja többnyire az, hogy a humor segítségével sebezhetőnek mutassák azt, ami rossz — de Erasmus elbeszélője időnként olyan fapofával érvel a balgaság elsöprő dinamizmusa mellett, amitől az mindennek tűnik, csak épp sebezhetőnek nem. Hovatovább olyan meggyőző, hogy megfordult a fejemben: leiratkozom a molyról, és inkább követem facebookon a Schobert Norbit.

Utólagos kiegészítés: 4 csillagnál többet viszont már csak azért sem kaphat, mert bizonyítatlanul egyenlőségjelet tesz balgaság és boldogság közé. Én viszont már láttam balgákat paranoid idegrángásban fetrengeni, csak mert a világ nem volt hajlandó alkalmazkodni a róla alkotott sematikus képükhöz. Mint ahogy láttam már intelligens elégedett embereket is — még ha néha fel is húzták magukat ezen-azon. Szóval a helyzet ennél bonyolultabb. Ha ifjabb Hans Holbein két portréját egymás mellé tesszük — Sir Thomas More képét balról, Erasmusét jobbról — a két fekete kalpagos egyházi tudor pont szembefordul egymással, jóllehet, nem néznek egymás szemébe. Morus ábrázata szigorúbb, Erasmusé akiről Holbein több képet is festett nyájasabb, némelyik ábrázolaton még gúnyos kis mosoly is felfedezhető…. Korának gyermeke, a reformáció küszöbén — ám ezt a küszöböt soha nem lépte át. Megmaradt kritikus, de lojális katolikusnak; aki egyházi reformot akart, de reformációt nem. Úgy vélte: egy forrongó korszak küszöbén támogatnia kell egyházát a megújulásban, nem pedig támadnia. S azt hiszem, sokoldalú műveltsége, és széles látóköre konyv: A balgasag dicserete akadályozta abban, hogy a protestánsok közé lépjen. Mind Luther paraszti vehemenciája, mind Kálvin jeges csökönyössége hiányzott belőle. Mert valljuk meg — még ha esetleg csodáljuk is érte őket — a reformátorokban volt egyfajta monomániás csőlátás, az igaz hit biztos tudata, a kétely hiányával megspékelve; másként nem is lettek volna képesek végigvívni küzdelmüket.

S ugyanakkor hiányzott belőlük az esendő emberek egyik fontos tulajdonsága, mellyel nyomorú életükre enyhülést találnak — a humorérzék…. Erasmusban viszont nagyon is megvolt — ezért is szerethetőbb, és emberközelibb, mint az említett egyházalapítók. S míg az ágostai hitvallást vagy a kálvini katekizmust inkább a gyakorló evangélikusok és reformátusok forgatják, addig Erasmus munkái — elsősorban persze konyv: A balgasag dicserete világiasabb tárgyúak — jóval szélesebb közönséghez szólnak. Éles szeme, humora, csípős nyelve ma is elevenné teszik gúnyiratait, párbeszédeit. A Balgaság dicséretemelyet utazás közben, mintegy kikapcsolódásként, barátjához, Morus Tamáshoz írt, egyfelől tréfás pamflet a hétköznapi ostobaság ellen, ám épp a fonákjáról, védőiratnak álcázva. Másfelől viszont, a mű utolsó harmadában, az egyházi viszonyok kritikája, ahol a szerző előszámlálja mindazt, ami miatt kb. A mű bőven hivatkozik ókori szerzőkre, s mint szónoklattani mintapélda is olvasható. A Prédikátor könyvét idézve — minden hiábavalóság — kipécézi, és áldicséretekkel konyv: A balgasag dicserete nevetségessé az emberi törekvések legtöbbjét.

Bő teret szentel a világi értelmiség, a hatalmasságok és az egyházi rendek hibáinak, de épp ez utóbbi részben a szatíra háttérbe szorul, a hang megszürkül, és komolyra válik. A laikus olvasónak már kicsit sok is a felsorolás, az elemzés — a könnyed gúnyiratnak induló munkából a végére retorikai mintadarab lesz. S épp ezért — bár a késő középkor és a reneszánsz kedvelői így is örömüket lelhetik benne — úgy vélem, az olvasók zömének — jóllehet, elég rövid — kissé fárasztó lehet ez a munka. Emlékeim szerint a Beszélgetések latin nyelvgyakorlásra szánt párbeszédei sokkal elevenebbek, így az Erasmussal ismerkedni kívánóknak inkább azt a művét ajánlanám elsőnek. Egy példa: a Nem árt egy jó erős műveltség az ókorból, még ha vannak is lábjegyzetek, csak hogy jobban átjöjjön az összes poén. Volt, hogy úgy tűnt, mintha kicsit ismételné önmagát, de egyébként nem véletlenül alap a maga kategóriájában, zseniális meglátásokat találni benne. Csak a szokásos: nincs új a nap alatt… Újraolvasós, olyan, ami csak gazdagodik a tapasztalattal. Bizony, én, a Balgaság kinek nevében ez a mű elhangzik, s kinek Erasmus ugyebár csak írnokaén alkottam és tartom fenn a világot, konyv: A balgasag dicserete közé tartozik az emberiség kb. Tehát a nyájas olvasó, amennyiben gondolkodik, többféle játékot is felfedezhet a beszédem több szintjén is, miszerint balgának lenni igen kellemes és boldogító, tehát aki elutasítja ezt a kellemes és boldogító állapotot, az bizony nem nevezhető bölcsnek, csakis balgának, tehát aki nem balga, az balga, és az a gyanús, ami nem gyanús… ja, bocs, ez máshonnan való idézet… Nevetek az üresfejűeken, de magasztalom a tudatlanságot, nevetek a gőgösökön, de elítélem a tömeget, miközben a következő oldalon már balgának nevezem, és éppen ezért tisztelettel beszélek róla.

Gúnyolódom az asszonyokon, majd elnéző-szeretetteljes mosollyal dicsérem őket. Megrovom azokat, akik csak hajdani tudósok műveit tudják idézgetni, és természetesen oldalanként legalább ötször idézem ugyanazokat a hajdani tudósokat. Ember legyen a talpán, aki tudja követni, mikor elítélendő a balgaság és mikor nem. A nyájas olvasónak időnként az lehet az érzése, hogy én magam se tudom követni a saját szövegemet. Máskor az lehet konyv: A balgasag dicserete érzése, hogy saját magamat is parodizálom, és az olvasómon nevetek. Ha a nyájas olvasó szereti az olyan könyveket, amelyekben a mesélő felülről tekinti az emberiséget, és gyönyörködik oktalan, mulatságos nyüzsgésükben, akkor az én beszédemet roppant szórakoztatónak fogja találni. Ha a nyájas olvasó jobban szereti az olyan könyveket, amelyeknek a mesélője inkább leszáll az emberek közé, és nem kigúnyolja őket, hanem velük együtt nevet — hát akkor az én beszédem neki nem fog tetszeni. Tessék választani. Erasmus megszemélyesíti a balgaságot, és az ő nézőpontjából végigveszi, milyen nonszensz dolgokat csinál folyton az ember, de véleménye szerint ez így van jól, hiszen ezek miatt marad elviselhető az élet.

Alapvetően szimpatikus elképzelés, valóban nem lehet önirónia és egy kis hülyeség nélkül élni a mindennapjainkat, különben teljesen besavanyodunk, és a megvalósítás is tetszett, amíg a mindennapokban megtalálható értelmetlen szükségleteinkre mutatott konyv: A balgasag dicserete. A végefele, mikor felsorolta és kielemezte a különböző méltóságok, tudományterületek képviselőinek értelmetlenkedését, már kevésbé kötött le, de ott is el-elpöttyintett konyv: A balgasag dicserete aranyköpést, amiért megérte végigolvasni. Rotterdami Erasmus korának egyik legműveltebb, alakja, és kimagasló polihisztora volt. Ennek megfelelően a szöveg roskadásig van tűzdelve, mitológiai, kánontani, és egyéb intellektuális utalásokkal, amik közül párat értesz, néhányat sejtesz, de maradékról, csak elképzelni tudod, mily humoros is ebben a szövegkörnyezetben…mármint, gondolom. Az összes ilyen utalást, valószínűleg csak a legképzettebb kortársak, és maga Erasmus foghatták át, műértő szemükkel. Mindemellett a szöveg mit sem veszített aktualitásából, hiszen a város-zsarnokok, intrikus bíborosok, és teológusok helyén ma új bálványok trónolnak. A megszemélyesített Balgaság humorosan, és epés szarkazmussal vezet minket a szókratészi végkövetkeztetésekre, a társadalom örök visszásságaira. Mindig zavarba ejtő, ha konyv: A balgasag dicserete könyv ennyi időn keresztül sem veszti el az aktualitását,ugyanis Einsteinnek kell igazat adnom ilyenkor. Ő mondta, hogy a történelem azt tanítja nekünk, hogy semmit nem tanulunk a történelemből. Erasmus pedig bebizonyította, ez így is van. Vehetnénk viccesre a figurát, mert a könyv is ezt sugallja, már csak a címével is, de az a helyzet, hogy nagyon is komoly dolgokról beszél. Kritizálja a társadalmat és az emberi hozzáállást, ami nem túl sokat változott, mint már említettem. Hollandia református ország, talán ezért nem félt attól, hogy eretnekségért tűzre vetik, mert ugye ez a katolikus egyház bevált módszere volt, ha kritika konyv: A balgasag dicserete őket.

Tanulságos olvasmány volt és nem ártana, ha kötelezővé válna. Inkább tanulságos, semmint szórakoztató eszmefuttatás abból az időből, amikor az emberek még nem a telefonjukat nyomogatták egy utazás közben, hiszen Erasmus ezt egyik hosszú útja alatt írta. Ez magyarázza is az egyenetlenségét, mert bár klasszikusan indul, a legjobb rétori hagyományok szerint, és egy szemet gyönyörködtető felvezetés után igen szép rendben veszi sorra a balga emberek nemeit, a végére az egyháziak mindennapi visszaélései "konyv: A balgasag dicserete" szónoklattá alakul, majd kurtán-furcsán véget ér, amiért Erasmus élces gúnnyal ugyan, de bocsánatot is kér az utolsó fejezetben. De rendben van ez így; nem kimódolt tanulmány ez, hanem elmetorna és egy kis feszültséglevezetés, és ebből a szempontból nagyon tanulságos — hogy ötszáz év fejlődés ide vagy oda, az emberek, és főleg a filozófusok, grammatikusok és teológusok, akkor sem voltak mások, mint manapság. Erasmus nagyon magasra tette a lécet ezzel a könyvével: humor ez, hamisítatlan humor — de kellő értéssel élvezhető csak. Ergo bár nagy segítség volt a görög mitológiára való rengeteg lábjegyzeti hivatkozás — sok poénját inkább gúnyos, szarkasztikus megjegyzését nem értettem elsőre. S tudjuk: magyarázni a viccet, meglehetősen sajátos vállalkozás. Még valami: nekem ez a könyv kifejezetten összecseng egy másik könyvélményemmel: Comenius: A világ útvesztője és a szív paradicsoma c. Az abban szereplő leírások kifejezetten emlékeztetnek Erasmus megközelítésére helyenként. Nem a történet. Nem tudok nem magas csillagozást adni erre a könyvre, mert iszonyatosan élveztem. Bár a A téma nagyjából folyamatosan aktuális, így a témaválasztást és a különböző nézőpontokat tekintve sem nevezném elavult műnek, csupán helyenként. Sajnos nem vagyok nagy szakértője az ókori kultúrának, így néha még a lábjegyzeteket olvasva sem esett le egykönnyen a poén, de azért többnyire boldogultam vele.

A lábjegyzeteknél az általam olvasott kiadásban egyébként is voltak helyenként következetlenségek a szerkesztésben, ezért ment a fél csillag levonás. Végül is vallom azt az elkoptatott közmondást, hogy jogosan dicséri az magamagát, akinek más nem jutott dicsérőül. Van-e közöttetek olyan balga, aki drágaköveit vagy aranyát az utcán hagyná? Azt hiszem, nincs. Ellenkezőleg, a legtitkosabb szobátokba teszitek, s abban is a legerősebb szekrénynek legrejtettebb zugába, viszont elől hagytok mindenféle szemetet. Ha tehát az értékeset eldugjuk, az értéktelent pedig kint hagyjuk, a Prédikátor pedig tiltja, hogy elrejtsük a bölcsességet, de meghagyja, hogy dugjuk el balgaságunkat, akkor nemdebár a bölcsesség hitványabb a balgaságnál? Mindent milyen szépen kiegyenlít! Ahol fukarabban bánt ajándékaival, ott valamivel több önszeretetet ad helyébe. A jogászok. A művelt emberek között a jogászok követelik maguknak az első helyet, és nincs is más emberfajta, mely annyira gyönyörködne magában. Sisyphos visszagördülő szikláját tologatják állandóan és tömérdek törvényt csinálnak egyszuszra.

Az emberi dolgoknak két egymástól elütő arca van, akárcsak a Silénost ábrázoló görög szekrényeknek, melyekre Alkibiadés hivatkozik. Amit első tekintetre halálnak hinnél, mélyebbre nézve élet, ezzel szemben, ami életnek látszik, az halál. Ami formásnak, az alaktalan, ami gazdagnak, az koldusszegény, ami gyalázatosnak, az dicsőséges, ami tudósnak, az tudatlan, ami erőteljesnek, az erőtlen, ami nemesnek, az közönséges, ami vidámnak, az szomorú, ami kedvezőnek, az szerencsétlen, ami barátságosnak, az ellenséges, ami egészségesnek, az ártalmas. Röviden: nyisd ki Silénos-szekrénykédet, és mindent azonnal fordítva találsz. Éppen így ír Pál apostol Timotheushoz: »Megkönyörült rajtam az Úr, mert tudatlanul cselekedtem a hitetlenségben. De a kegyes zsoltáríró is mellettünk bizonyít egy helyen, mely az elébb nem jutott eszembe: »Az én ifjúságomnak bűneiről és az én tudatlanságaimról meg ne emlékezzél.

Search this site. Piknik kötet: Miért rosszak az emberek? A biblia a keleti írások tükrében PDF. A botrány és egyéb elbeszélések PDF. A Budapesti III. Allami Arpad Gimnazium evkonyve az A Budapesti Középponti Oltáregyesület félévszázados története A bánat asszonya Aesopus - 20 fillér PDF. A déli futárgép PDF. A fejlett gazdasag vonzasaban PDF. A forradalmak kora Magyarország története PDF. A francia irodalom tortenete XVI. A gyakorlati statistika kezikonyve PDF. A harmadik történet PDF. A helytörténet-kutatás és -írás kézikönyve PDF. A holt-tengeri tekercsek PDF. A Hortobágy-puszta természeti viszonyai, tekintettel a mezõgazdaságra PDF. A háboru okozói PDF. A Jelenések Könyvébõl - dedikált. A jövõ század regénye I. Nemzeti kiadás A kerttervezés története és gyakorlata PDF. A közéleti ember bukása PDF. A legújabb kor története - A francia forradalomtól napjainkig PDF. A lelek halhatatlansaga PDF. A lelkészi szolgálatban állók lelki megújulása PDF. A magy. A Magyar buntetojog altalanos resze bov. A Magyar Népfront története: dokumentumok II. A masszázs nagykönyve - A test kezelése, a lélek gyógyítása PDF. A menedzsment tanacsadas fejlodesi tendenciai PDF. A modern nyelvtudomany magyar uttoroi I. A muzikális malac Emlékigék a lángelme fölött PDF. A nokerdes PDF. A nándorfehérvári konyv: A balgasag dicserete - Történeti mondák PDF. A nõk nemzetközi szolidaritási napja - 77,március 8. A Pallas nagy lexikona XIV. A pengõ boszorkánytánca PDF. A szabadságharc egészségügye és honvédorvosai I-II. A szahara rabszolgai PDF. A Szegedi Tudomanyegyetem tanrendje az A szeretet ereje PDF. A szigetek számûzöttje PDF. A szkíta - hun - magyar szarvas nép eredete PDF. A szocializmus és a társadalmi harcok története V. A szõlõmûvelés és borászat kézikönyve PDF. A szörnyû év. A siralomházban. A titok - Még csak nem is sejti, hogy a családja sötét titkot õrizget PDF. A tudomany es technika mai problemai PDF. A tékozló fiú PDF. A vilag nyelvei PDF. A világjárás hõsei - Musungu PDF.

A világpolgár és egyébb elbeszélések PDF. A vágyak valcere és egyéb elbeszélések I. A várva várt Nyugat PDF. Adam Alma PDF. Afrika Képes földrajz PDF. Afrika éghajlata egyetemi- és fõiskolai jegyzet PDF. Agrárpolitika és agrárátalakulás Magyarországon dedikált PDF. Akrilfestes - Csendeletek lepesrol lepesre PDF. Alagutazók Zsebvárosban PDF. Alban Berg - írások, levelek, dokumentumok PDF. Alien 4: Lidérces utazás PDF. András Mengyán angol nyelvû PDF. Angyalok a fuggony mogott dramak PDF. Angyalterapia PDF. Antologia - Proletárköltõk versei PDF. Anyanyelvi orjarat PDF. April Witch PDF. Arany János összes költeményei I-V. Arany János összes munkái I-V. Aranymise PDF. Art-press mûkereskedelmi információs magazin Attila fiai III. Az Az adott szó kötelez. Az Athenaeum kézi lexikona I. L-Z PDF. Az autonom es szerzodeses magyar vamtarifa PDF. Az egyház: Krisztus dicsõséges teste PDF. Az ezüst flotta PDF. Az iparoktatas az Az oktatas korproblemai PDF. Az állatok farsangja PDF. Az építészet csodái PDF. Eötvös Konyv: A balgasag dicserete mûvei Ráth Mór kiadása sorozatból tíz kötet. Napló PDF. "Konyv: A balgasag dicserete" és az új korszak PDF. Augusztus PDF. Berény Róbert PDF. Besztercei havasok Erdély hegyei Bevezetes a Szocialpszichologiaba PDF. Bildnisse aus drei Jahrhunderten. Der alten deutschen und niederländischen Malerei PDF. Borsóhercegnõ konyv: A balgasag dicserete PDF. Brainwaves Level 1. Báv Antikvitás: Cibri, cibri