Konyv: Akikre nem volt melto e vilag


Konyv: Akikre nem volt melto e vilag

PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 259188817
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 6,18

MAGYARÁZAT:Konyv: Akikre nem volt melto e vilag

A kötetben olvasható írások a Jézus Krisztusról és Isten Igéjéről szóló tanúságtételük miatt üldözést szenvedett és konyv: Akikre nem volt melto e vilag hitvallók lezáratlan és a történelmi emlékezetből gyakorta kirekesztett sorsára és ügyeire hívják fel a tisztelt Olvasók figyelmét. A történelem során Jézus követői nem ritkán kerültek olyan körülmények közé, hogy az ittlétben való megmaradás feltétele Krisztusnak, követőinek és ügyének az elárulása lett volna. Ők azonban a megalkuvás és aposztázia helyett a Mester példáját követték. Nem törődtek a megszégyenítéssel sem, hogy Messiásukban elnyerjék az örök életet. Életük és példamutatásuk örök érvényű, ma is kimeríthetetlen szellemi és erkölcsi erőforrást jelent mindazoknak a hívőknek, akik felismerik, hogy földi pályafutásukat Jézus Krisztus és hűséges tanúinak fellege veszi körül. Hetek könyvek Hetek. Bezárás Üdvözlünk! Válogass a kínálatunkban lévő több száz újság között! Ha kíváncsi vagy a tartalmukra, bele is lapozhatsz. Kedvenc lapjaidat egy kattintással megvásárolhatod vagy előfizetheted, digitális vagy nyomtatott formában, akár ajándékba is. Miután megvásároltad a digitális lapszámot, akár azonnal olvashatod is PC-n, Android eszközödön, iPaden vagy akár iPhone készülékeden.

Csak írd be a nevét a keresőbe, vagy válogass téma szerint a kínálatból. Fedezz fel új lapokat is!

A jeruzsálemi Templom újra-felszentelésének nyolcnapos ünnepe, a hanukka idén december 20—re esik. Írásunk ennek az ünnepnek a történetéről és üzenetéről szól. A zsidó-keresztény kinyilatkoztatás azért is egyedülálló a vallások között, mert a történelem — a zsidóság egészének és Jézus Krisztusnak, illetve az apostoloknak története — a vallás létrejöttének oka és annak tárgya is egyszerre. Ez a kettősség az ünnepekkel kapcsolatban is kiviláglik: miközben a megszentelt napok igen fontos szerepet játszanak Izrael mindenkori vallási életében, sőt a jövőre vonatkozó, eszkatologikus jelentőségük is nyilvánvaló, általában egy történelmi eseményről emlékeznek meg velük kapcsolatban. Nincs ez másként a hanukka esetében sem: az ünnepen egy Izrael népével kapcsolatos történelmi eseményről emlékeznek meg. A próféciák szemszögéből nézve — és Izraelre vonatkozóan — aligha. A babilóni, majd perzsa udvarban élő Dániel a bennünket közelebbről érdeklő időszakról is szólt próféciájában. Nem másról van szó, mint IV. Antiokhosz i. Popilius Laenas hadvezér a római szenátus megbízásából kiparancsolta őt az országból.

A frusztrált szíriai király minden bosszúját az addig is gyűlölt zsidókon töltötte ki. Ennek csúcspontját az jelentette, mikor december én — a görög vallás szerint Zeusz születésnapján — a jeruzsálemi Templom oltárán, ahová előzőleg saját szobrát állíttatta fel, disznóvért áldozott. Antiokhosz Izrael népét soha addig nem látott elnyomásba taszította: betiltotta a Törvény olvasását, sőt a tekercsek birtoklása halálos véteknek számított; senki nem metélhette körül fiát; nem ülhették meg az ünnepeket; s mindennek tetejében még áldozniuk is kellett a pogány isteneknek, illetve megenniük az ott feláldozott disznóhúst. E leírásból pontosan felismerhető az Antiokhosz Epifanésszel szemben álló, hászid oknak nevezett ellenálló mozgalom. Azt már a kései hagyományból tudjuk meg, hogy az oltár helyének megtisztítása és újbóli felállítása nyolc napon át tartott, és éppen Kiszlév hónap én fejeződött be, vagyis ugyanazon a napon, amikor IV. Antiokhosz megszentségtelenítette azt. A Talmudban megőrzött tradíció szerint a papok csupán egy kis korsónyi olajat találtak a Templomban, amelyen a főpap pecsétje érintetlen volt, vagyis az olaj tiszta volt. Ez körülbelül egy napra volt elegendő a mécstartóban.

Csodálatos módon azonban ez a kevéske olaj nyolc napon át égett, mindaddig, amíg az új olajat sikerült megszentelni. Szeleukoszt orgyilkos kéz ölte meg, ezért öccse IV. Antiokhosz néven előbb régens, majd király lett. Egész ifjúságát Rómában töltötte, ahol volt alkalma megismerni a világ új urainak hatalmát. Jeruzsálem és a zsidó szokások igazi botránykőnek számítottak a szemében: már kormányzó korában beavatkozott az ország belügyeibe, mikor a gazdag Jászónt nevezte ki főpapnak, a várost pedig a hellén poliszok mintájára újraalapította. A történészeknek nincs könnyű dolguk Antiokhosz politikájának megítélésében, mivel a zsidókkal kapcsolatos eseményeken kívül nem sokat tudunk róla. Annyi bizonyosnak tűnik, hogy tudatosan törekedett az egész Szeleukida Birodalom hellenizálására, részint azzal, hogy új görög városokat alapított, és a régi keleti városokban bevezettette a polisz intézményeit, részint pedig azzal, hogy a keleti népekre rákényszerítette a tőlük idegen, hellén vallási szokásokat. Nemcsak Jeruzsálemet, hanem i. Ez azonban sem Izrael, sem Ázsia esetében nem sikerült neki. Antiokhosz pontosan nem ismert körülmények között, i. Az elhunyt király fia, a kiskorú "Konyv: Akikre nem volt melto e vilag." Antiokhosz hivatalosan is visszaadta a zsidóknak a Templomot, egyben minden alattvalója számára biztosította a szabad vallásgyakorlást.

Hogy milyen ember volt Epifanész? A vele nem kifejezetten rokonszenvező történész, Polübiosz szerint különc és pazarló. Egyszer például bort vegyített a forrásvízbe Antiokhiában. Gyakran őgyelgett az aranyműves boltok és műhelyek körül, elbeszélgetve a kézművesekkel. Zokon vették tőle, hogy olykor megjátszotta a rómait, még gladiátorviadalokat is rendezett Antiokhiában. Azzal vádolták, hogy kiszámíthatatlan, és maga sem tudja, mit akar tulajdonképpen. Már kortársai is azt tartották róla, hogy nem Epifanész Megnyilatkozott istenhanem Epimanész Őrjöngő. De álljunk meg egy pillanatra a mécsesnél és a fényeknél. A Templom belső részét, a Szenthelyet megvilágító konyv: Akikre nem volt melto e vilag a mózesi törvény előírásai szerint készült hétágú kandeláberek menóra voltak. A hanukka ünnepen mindmáig használt gyertyatartóknak hanukkija azonban nyolc, illetve nyolc plusz egy águk van. A bibliaértelmezők szerint ebben is tanítás rejlik. A hét az Igében a tökéletesség száma. Ézsaiás hét szellemről beszél, amely megnyugszik a Messiáson. Ezek sorrendben: az Úrnak, a bölcsességnek, az értelemnek, a tanácsnak, a hatalomnak, az Úr ismeretének és az Úr félelmének szelleme Ésa A Jelenések könyve szerint viszont a hét hétágú menóra a hét Szent Szellemmel betöltött gyülekezetnek felel meg Jel —13, vö. A Szentírásban a nyolcas szám mindig az odaszenteléssel áll kapcsolatban. A csecsemő fiúkat mindig a nyolcadik napon metélték körül 3Mózvö. Lk A főpap felkenetése szolgálatára szintén nyolc napon át zajlott 3Móz — Ezékiás az apja által megszentségtelenített Templomot a nyolcadik napon avatta fel az Úrnak 2Krón A babilóni fogság után újjáépített Templom odaszentelése a páska idején történt, amely a hozzá kapcsolódó kovásztalan kenyerek ünnepével együtt összesen nyolc napig tartott Ezsd — A próféciák szerint a Messiási Királyság korában felépülő Templomot is a nyolcadik napon fogják szentnek nyilvánítani Ezék — Pál apostol a Bibliában gyakorta a fény, olaj és mécses által jelképezett Szent Szellem kilenc ajándékát 1Kor és kilenc gyümölcsét Gal sorolja fel leveleiben, ezért a keresztény bibliatanítók a kilences számot általában a Szent Szellemmel hozzák kapcsolatba.

Vélhetnénk: egy nem mózesi ünnepnek az Újszövetség szempontjából semmi jelentősége nincsen. De ez nem így van. Fentebb láttuk, hogy a Zsidókhoz írt levél szerzője feltehetőleg Pál apostol konyv: Akikre nem volt melto e vilag Makkabeus-szabadságharc résztvevőit a konyv: Akikre nem volt melto e vilag hősei közé sorolta. Ha te vagy a Messiás, mondd meg nekünk nyíltan! Ebben a kérdésben nem annyira az igazság őszinte keresése, hanem a politikai türelmetlenség nyilvánult meg a zsidók részéről. Végezetül, az ünnep komoly eszkatológiai jelentőséggel is bír. Dániel könyve pusztító utálatosságnak nevezte az Antiokhosz által a Templomban felállított, saját magáról mintázott Zeusz-szobrot. A Biblia tanúsága szerint a hanukka eseményei csupán árnyékai, előképei azoknak a történéseknek, amelyekre a jelen világkorszak végén kerül majd sor. Dániel arról prófétált, hogy Izraelen belül sokan ismét szövetséget kötnek majd egy pogány uralkodóval, vesztükre Dán Az Antikrisztus — Antiokhosz Epifanész példáját követve — istennek kijáró imádatot követel majd az egész világ, így Izrael lakóitól is. Ennek csúcspontjaként megszentségteleníti az újjáépített Templomot, ahová saját hasonmását fogja felállíttatni.

A három és fél évig tartó rettenetes nyomorúság után azonban az Örökkévaló újra megemlékezik népéről, és szabadítót támaszt neki: aki ezúttal nem Júda Makkabi, hanem a valódi Messiás lesz. Istennek a népéhez és a messiási ígéretekhez való hűsége az, ami ma is a hanukka igazi jelentőségét adja.