Konyv: 155 szarnyasetel


Konyv: 155 szarnyasetel

PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 642072220
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 10,93

MAGYARÁZAT:Konyv: 155 szarnyasetel

Főoldal Termékeink Szakácskönyv Bártfai László tepsis sütemény. Sebaj, egy egész tepsiből biztosan mindenkinek jut elég. Receptjeink között vannak a régi jó piték, stanglik, lepények de igyekeztünk a modern konyha követelményeit szem előtt tartva válogatni a szupergyors és könnyű süteményekből is. Hűségprogrammal elérhető ár: Ft. Elérhetőség: Nincs készleten. Évszakok konyhája Chuck Williams. Balkon- és dézsás növények Joachim Mayer. Konyv: 155 szarnyasetel Espana Náray Tamás. Megúszós kaják - 84 ütős cucc Fördős Zé. Süssünk együtt! Paul Hollywood. Blanka Lipinska Ft. Borsa Brown Ft. Fábián Janka Ft. Richard Osman Ft. Bridget Collins Ft. Bosnyák Viktória Ft. Esther Perel Ft. Andy Weir Ft. Jasper DeWitt Ft. Kelényi Angelika Ft. Agatha Christie Ft. Julia Quinn Ft. Quentin Tarantino Ft. Margaret Atwood Ft. Jennifer L. Armentrout Ft. Hoppán Eszter Abigail Dean Ft. Malka Adler Ft. Baráth Viktória Ft. Budai Lotti Ft. Vi Keeland "Konyv: 155 szarnyasetel." Karády Anna Ft. Sienna Cole Ft. Iratkozz fel a BOOK24 hírlevélre és értesülj elsőként újdonságainkról, akcióinkról! Feliratkozom a hírlevélre és elfogadom a hírlevélküldésre vonatkozó adatkezelési tájékoztatót. Vásároljon Book

Open navigation menu. Close suggestions Search Search. User Settings. Skip carousel. Carousel Previous. Carousel Next. What is Scribd? Suzuki Gepkonyv. Uploaded konyv: 155 szarnyasetel Zsikai-Spiridon Larisa. Document Information click to expand document information Description: suzuki. Copyright © © All Rights Reserved. Did you find this document useful? Is this content inappropriate? Report this Document. Description: suzuki. Copyright: © All Rights Reserved. Flag for inappropriate content. Download now. Related titles. Carousel Previous Carousel Next. Jump to Page. Search inside document. Karbantartési tery [1]. Bevezetés [1] Bevezetés [1] konyv: 155 szarnyasetel Levegé-izemanyag keveréket eléalite rendszer 2h. Hat6tolyadek uténtaltése és cseréje [1] Termosztat [2] Ventilator hdérzékel6 kapcsolé [3] Hat 4. Bevezetés [1] Tengolykapessl6 pedal beallitasa [2] 88 Hidraulkus mokédtetés: téhenger [3 88 Hidraulkus mckedtetes: munkanenger [4] a Fedel,tércea 6s londkordk 3.

Kiajt tengelyek tomitéscseréje 21 94 Sebosséavélt6 kapcsolészerkezet [3] Bevezetés Elsé futémd bedilitésa [2] Csomagtér fede sed Els6 aftok [4 Hats6 oldataitdk [5]. Hatsé csapdaité [6], Maszerfal [7 tések 81 Biztonsagi avek [9]. Hajtotengelyek 4. Erthet6 tehat az érdekiddés, mely javilési KéikSnyviink irdnt egyre novekv6 szinten. Hasoniéan igénylk az autéjavitassalfoglalkoz5 szakemberck is a SU- ZUKI marka Kézelebbi megismerését a2 ellendrzési és ja~ vilési munkak szakszerd elvégzése céiabol. A karosszéria- viltozatok kéz6it a 3- és S-ait6s csapot-hatiak éppigy helyet kaptak, mint négyajtés szedan modell. Az egyes tipusok felszereltsége alapkivitelben és opcidban egyitt fejléd6tt a kdlfOldi gépkocsi kindlat miszaki el6relépésével. Ennek megfelelion a ma gyartott modelleknél az automata sebességvalt6, a szervokormény, a biztonsdgtechnikai és kenyolmi felszerelések ABS, légzsak, kézponti zr, elekt- romos ablakemel6k egyarént megtalaihatsk a valaszthats kivitelben, Az els6 kiadas jelentés bovitésével és aktualztésdval mindezekre a témak6rokre valaszt kivanunk adni Kinyvunk- ben, remélve, hogy a szUkre szabott terjedelem ellenére valamennyi SWIFT-tulajdonos megtalalja a gépkocsijéra vonatkoz6, szdméra fontos informaciékat. A hatérvonalat a hazai forgalmazasu SWIFT-eknél hizluk meg, Igy az egyéb export vagy import modellek, melyek 2 teljes SUZUKI- paletta jelontés konyv: 155 szarnyasetel képezik 6s import dtjan hazai orgalomban is nem kis szémban vesznek részt, ebben a kiadvanyban nem szerepelnek.

A bevezet6 jellegd, de a gépkocsin végzett munkaknal konyv: 155 szarnyasetel megszivlelendé és betartandé bizionsagi és bale- sel-megel6zési tandcsokat Kavetden a rendszeres karban- lartés - a gépkocsi megbizhalé és tartés Uzemeltetése 'Szempontjabél igen fontos - teendéittekintiik at Egyetien, kiilénallé fejezetbe gytjtéttik dssze azoknak a hibajelenségeknek a leirasat, melyek a konyv: 155 szarnyasetel haszndlata, sordn eldfordulhatnak. A fejezet tablézatos feldolgozasa természetesen csak a hiba valdszind okénak és az elvég- zend6 javitisnak a megnevezéstig terjedhel. A tényleges hibaelhartéshoz az ellendrzéssel, beszabélyozassal és javitassal foglalkoz6 fejezetek megfelel6 szakaszait kérjdk fellapozri. Az egyes csoportok feldolgozdsénal a jél bevalt harmas tago- {st igyekeztOnk kivetni: kilbeszerelés ~ feldlvizsgdlat elle- nérzés - javitas feldjtés. AZ egyes gyértasi méretok és. A ayari valtoztatasok nyomon kovetéso fegyetien konyv keretében nem lehetséges, ily médon a kéz6It adatokérl nem vallathatunk felelésséget. A gépkocsi alvaz karosszé- fia szama az 1. A motor- szdm a2 1,0 és az 1,3 literes motoroknal a 2. Az automata sebességvalténdl a 4. Bd 36 Sebesséqvalté ola titer [2. A legfontosabb veszélyforrasokat a kévetke- zOkben foglaluk éssze. Benzintérolé helyen vagy fellsltés kézben, dohanyzés, nyilt lang haszndlata, vagy szikrakép26 tevékenység folytatésa TILOS! A meliéfolyt zemanyag és a benzingézdk igen kénnyen meggyulladnak. Keriini kell a benzin borre kerUlését és a benzing6z6k be- legzését. A taradt olaj huzamosan érintkezve a bérfeliletiel egészségkarosit6 hatdsi. A faradt olaj erBsen kémyezetszonnyez6 anyag, csatornaba, éldvizekbe engedése tis, tarolésat az eldird: soknak megfeleléen végazze. Fekfolyadék A tekfolyadékot "konyv: 155 szarnyasetel" kell kezelni, mert a mi- anyagokat és a lakkbevonatokat karosilia. A fékfolyadék bérbantalmat okozhat, ezért a bérfellletel vagy a szemmel ne kerilién érintkezésbe.

Ha ez mégis megtarténik. A fékfolyadék uléntéltéséhez csak az eredetivel azonos, eredeti csomagolst folyadékot hasznaljon. Gon- dosan igyeljen arra, hogy sem szennyezédés, sem viz ne kerihessen a fékfolyadek tartalyaba. Hatétolyadék Amig a hitéberendezés nyomés ala all, a hUt6folyadék hémérséklete nagyobb lehet, mint a folyadék forréspontia, Ezért a hité zaréfedelének eltévolitésa a folyadék hirtelen felforrasat és kifutasdt okozza, ami rendkivill balesetveszé- yes. A etléngiikol tartalma fagyéllé folyadek mérgez6, egészségre kéros anyag. A villamos makédtetésd ventilator atmenetileg ismét beindulhat, ezzel balesetet idézve eld, Akkumultor Legyen évatos, hogy az akkumuldtor bekétéséné! Az akkumuldtor pozitiv kivezetése semmi esetre sem keriljin érintkezésbe 8 gépkocsi fémes részeivel, ami azonnali testzériatot. Ha bérrel érintkezik, Sgési jellegi sériléseket okoz. Ezért az akkumuldtorral végzett munkaknal mindig viseljen véd6éltézetet. A bérre kerilt savat eliszér szdraz ruhaval t6rdje le, majd bosége- sen mossa hideg vizzel, kés6bb szappannal.

A szembe kerilt kénsavat bo vizzel hosszan oblogetni kell, majd mie- [bb forduljon orvoshoz. Biztositékok Olvads biztositékok cseréjénél mindig az eldirtnak megfe- lel6 erdsségii biztositékot szerelien be. EltérS erdsségi biztositék beépitése a villamos rendszer komoly kérosoda- Sal, sét tdz keletkezését okozhatja, illetve menet kézben vératlan dramkimaradas keletkezhet, ami sblyos veszéiylor- ras. Olvadé biztositék cseréje el6t kapesoljon ki minden villamos berendezést, beleértve a fékapesoidt is. A csdpos emelét a bemutatott médon kell haszndini {ob és baloldaion azonos helyzetben. Miel6tt a csapos emelét a karosszéria ald helyezné. Ha csak a gépkocsi elsé vagy hats6 részét emeli fel, feltétlendl régzitse a kerekeket a biztonsdg érdekében. Miutin a gépkocsit felemelte, 1- massza fel bakra. Rendkivil veszélyes bérmilyen munkat vegezni. Az olajtekné és az Olajszivattyi szUrSszita k6zdtt kis hézag miatt az olajteknd megemelése elg6rbitheti az olajteknét az olajszivattyd sz0- sziténal, aminek KOvetkeztében az olajfelszivé egység megrongalédik. A zérdtipusi csatlakozékndl foltétlenil biztositsa kia csallakoz6t a szétkapcsolds eldtt. Statahon mer nas ean [2. Ha kb. A kézépcsap Héromhengeres, soros hengerelrendezésd, négyiitemG, folyadekhitéses. A hengerenkénti szelep "konyv: 155 szarnyasetel" fogasszijal meghaitott vezérmitengellyel, hidrau- ikus szelephézag kiegyenltk kozvetitésével t5rténik. A konnyifém dtvézetbél készilt hengertémbben a dugattyOk Ontéttvasb6l készilt konyv: 155 szarnyasetel perselyekben futnak.

A kovd- csolt acé! A fels6 kompresszi6gyGrl {2 Kopasok csdkkentése érdekében keménykrémozott fe- Toleté. A dugattyicsap excentrikus elhelyezés6 0,5 mmdugatiyahoz Usz6 illesztéssel, a hajtéridhoz sajtolé ilesz- téssel kapcsolédik. A molorok javilésénak teljes kort leirdsat a Kévelkez5, a négyhengeres motorokkal foglalkoz6 fejezet- ben adjuk meg. Mivel a harom- 65 négyhengeres Suzuki motorok szerkezeti felépitése és makédése sok tekintetben hasonld, ezért itt sak azokat a munkdkat, letve ellendrzési adatokat fogiuk részietesen ismertetni, melyek a négyhengeres motomal leirtaktal elterSek. Egyéb részeknél kérjak a kévetkez6 feje- et vonatkozé szakaszaihoz llapozni sziveskedjenek. Szelephézag Ennél a motortipusndl szelephézag ellonérzésére és Slits ira sem szikség, sem leheldség nincs, vel a motor bidrau- ikus szelephézag hiegyenit6 késztlékekkel van felszerebve. A vezérmi szij késdbbi isszaszereléscher a folengely elforgatisa révén Alisa egymashoz a C Ellensrizze: Asszij konyv: 155 szarnyasetel és repedését, cseréije kiha szikséges. A feszitd esavart még ne hizza meg kulccsal, csak kézzel szorit: sa meg. Gy6zdjén meg arrél, hogy a lemez elmozdité- saa C Ha a lemez és a szifeszité koz6tt nem jon létre ésszehangolt el- mozdulés, szerojo le Gjbél a feszit6 lemezt és a szijfeszit6t 6 Gjbdl helyezze bele a lemezen lévé krmat a szijfeszit6 furataba. A két bedlltdsi jelpar egybeesésével he- lyezze fel a vezérmii hajtOszijat a ket sziftércséra Ugy, hogy a szij haloldala mentes legyen mindenféle laza- sdgiél.

Vezérmitengely Témitégydnd Szelephézag-silts ¢ A felhelyezés elétt ellendrizze az olajszivattya haz és a vizszivattyd: koziti témitést. Vezérmaszij kils6 boritésdt rdgzitd esavar és anya meghizasi nyomatéka: Nm.