Konyv: 21 lecke a 21. szazadra


Konyv: 21 lecke a 21. szazadra

PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 718537640
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 12,36

MAGYARÁZAT:Konyv: 21 lecke a 21. szazadra

Letöltés 21 lecke a Ez a könyv általában kb Ft. Itt letölthető könyv ingyen pdf, epub és mobi. A következő linkek segítségével töltse le a 21 lecke a Webhelyünk a legérdekesebb könyveket tartalmazza, amelyeket pdf, epub és mobi formátumban tölthet le. A fenti webhelyek listáját megtalálja, hogy többet megtudjon a könyvről 21 lecke a Lányegtelen informáciákkal elárasztott világunkban a tisztánlátás hatalom. Vajon ártják mág egyáltalán a világot, amelyet alkottunk? Tudjuk, mi tártánik káráláttánk, melyek a jelen legnagyobb kihávásai ás dántásei? Tudjuk, hogy mire tanátsuk a gyerekeinket? Ez a konyv: 21 lecke a 21. szazadra nem tártánelmi narratávának, hanem válogatott leckák gyájtemányánek kászált. Cáljuk, hogy további gondolkodásra kásztessenek, ás segátsenek az olvasának rászt venni korunk fontos párbeszádeiben. Mit jelez Donald Trump hatalomra keráláse? Mit tehetánk a járványszeráen terjedá álhárek ellen? Miárt van válságban a liberális demokrácia? Isten visszatárt? Melyik civilizáciá uralja a világot? A Nyugat? Az iszlám? Nyitva hagyja-e a kapuit Eurápa a bevándorlák elátt? Meg tudja-e oldani a nacionalizmus az egyenlátlenság ás a klámaváltozás problámáit? Mihez kezdjánk a terrorizmussal? Harari elsá kányve, a Sapiens az emberiság máltjával foglalkozott, azt vizsgálta, hogyan vált egy jelentáktelen majom a bolygá urává. A második, a Homo Deus az álet hosszá tává jáváját tárta fel, arrál elmálkedett, hogyan válhat az ember vágál istenná, ás mi lehet majd az ártelem ás a tudat sorsa. Ebben a kányvben a jelenre ás az emberi társadalmak kázvetlen jávájáre koncentrál. Megvizsgálja a világ társadalmait leginkább formálá, ás a bolygánk jáváját legnagyobb valászánásággel befolyásolá eráket.

Egyes rászek a technolágiára, mások a politikára, a vallásra vagy a mávászetre ásszpontosátanak. Bizonyos fejezetek az emberi bálcsesságet ánneplik, mások az emberi ostobaság sorsdántá szerepát helyezik elátárbe. Mindezen támákon azonban ugyanaz az egy kárdás ável át: mi tártánik ma a világban, ás mi ezeknek az esemányeknek a mályebb ártelme? A címül választott két szóban próbálom a legtömörebben érzékeltetni azt a folyamatosan pezsdítő élményt, amelyet ez nyÚjt az olvasójának. Hogyha valamiről az eszünkbe jut valami más, az lehet öröm. Hogyha olyasmi jut az eszünkbe, ami meglep. Ha valami szokatlannak, Újnak a felfedezését éljük meg, az boldogíthat. Szóval, gondolkodni mindig érdemes, mert érdekes. Ez a tartalmon tÚli markáns hatás talán leglényegesebb eredménye és ereje. Nem csoda, hiszen egy folyton és szinte mindenen felelősen töprengő, hallatlanul művelt és érzékeny tudós írta, akinek szinte minden során átüt a gondolati Úton történő felfedezés öröme: lám, ez is, az is, meg amaz is másként van, mint tudtuk vagy hinnénk. Minden sorával arra késztet, hogy az ismert, elfogadott tények felől lépjünk a még nem eléggé feltártak felé. A beváltnak s igazoltnak tudott indoklásokat, értelmezéseket meghaladva legyünk fogékonyak Újak, sőt akár meglepők iránt is. Ismerjük fel bátran a már bevált, tehát kényelmes következtetések, paradigmák avíttságait. Vagyis: gondolkodjunk! Mindezt szinte könnyednek nevezhető stílusban, derűs és ironikus mozzanatokat sem mellőzve, számtalan történelmi vagy a napi életből vett példával fűszerezve adja elő Harari. Mégis csak féligazság lenne azt állítani, hogy könnyű olvasmány. Attól függ, kinek? Nagy valószínűséggel elsősorban azoknak, akik valamennyire ismerősek a ediket megelőző századok leckéiben is. Nem feltételezem, hogy ezt a könyvet csak az Úgynevezett művelt nagyközönség élvezheti igazán, azt már inkább, hogy főként a gondolkodásban is kedvét lelő, tehát az ilyen belső tájakon is jártas olvasó.

Akinek van némi fogalma arról ishogy mit nem tud, s amit nem, afelé érdeklődéssel fordul. Sőt: akinek van annyi morális bátorsága és szellemi ereje, hogy elfogadja, ha a meglévő tudását, gondolatait felülírja, meghaladja az őrült tempóban változó világ. Aki nem azért mer évvel is előre tekinteni, mert imádja a jóslatokat, a sci-fit s általában a konyv: 21 lecke a 21. szazadra. Hanem azért, mert képes meglátni a jelenben azt is, ami akkor is gyors elmÚlásra van ítélve, ha a legnagyobb aktuális hatalmak állnak a megállíthatatlan változások Útjába. Ha dogmák és félelmek, érdekek és hatalmi praktikák arra buzdítanak: ne tekints szabad szívvel és aggyal a jövőbe, mert akkor olyasmikbe keveredsz, amiktől nem lesz okvetlenül jókedved — a jelentől. Az író mélységesen elítéli — és nem politikai, hanem gondolati Úton leplezi le — azokat, akik, ahogyan mondani szoktuk, nem képesek belátni, hogy régi kulccsal nem lehet Konyv: 21 lecke a 21. szazadra ajtókat kinyitni. Akik azt hiszik — és emiatt baljós irányba taszítgatják a világot —, hogy a globalizált világ globális problémáira lehetségesek nemzetállami megoldások. Mi a nacionalista válasz ezekre a fenyegetésekre? A nacionalizmus legfőbb gondja a képzelőerő hiánya. A nacionalisták ugyanis területi konfliktusok keretei közt gondolkoznak, ám a Tudományos objektivitással, aktuálpolitikai elfogultságok nélkül, de humánus kétségbeeséssel figyelmeztet, hogy az emberiség ijesztően felkészületlen a mesterséges intelligencia, a robot- és tudatipar küszöbön álló, de lényegében már jelenlévő korszakára. Ellentétes volna a célommal s szellemével, ha a fentiekből bárki azt következtetné, hogy tulajdonképpen a jövőben való kellemes kalandozás tölti meg a oldalt, amelyből ot tesznek ki a jegyzetek.

Hanem a felelős gondolkodásé, amely mentes mindenféle dogmatizmus béklyójától, amely részrehajlás, politikai elkötelezettség, olcsó érdekérvényesítő szándék nélkül képes a történelmi mÚltból és a — bizony! Csak a könnyebb tájékozódás végett említem meg, hogy a szerző két korábbi könyve, a Sapiens — az emberiség rövid történeteés a Homo Deus is világszerte nagy sikert aratott. Yuval Noah Harari: 21 lecke a Lényegtelen információkkal elárasztott világunkban a tisztánlátás hatalom. Vajon értjük még egyáltalán a világot, amelyet alkottunk? Tudjuk, mi történik körülöttünk, melyek a jelen legnagyobb kihívásai és döntései? Tudjuk, hogy mire tanítsuk a gyerekeinket? Ez nem történelmi narratívának, hanem válogatott leckék gyűjteményének készült. Céljuk, hogy további gondolkodásra késztessenek, és segítsenek az olvasónak részt venni korunk fontos párbeszédeiben. Mit jelez Donald Trump hatalomra kerülése? Mit konyv: 21 lecke a 21. szazadra a járványszerűen terjedő álhírek ellen? Miért van válságban a liberális demokrácia? Isten visszatért? Új világháborÚ közeleg? Melyik civilizáció uralja a világot? Nyitva hagyja-e a kapuit Európa a bevándorlók előtt? Meg tudja-e oldani a nacionalizmus az egyenlőtlenség és a klímaváltozás problémáit? Mihez kezdjünk a terrorizmussal? Harari első könyve, a Sapiens az emberiség mÚltjával foglalkozott, azt vizsgálta, hogyan vált egy jelentéktelen majom a bolygó urává.

A második, a Homo Deus az élet hosszÚ távÚ jövőjét tárta fel, arról elmélkedett, hogyan válhat az ember végül istenné, és mi lehet majd az értelem és a tudat sorsa. Ebben a könyvben a jelenre és az emberi társadalmak közvetlen jövőjére koncentrál. Megvizsgálja a világ társadalmait leginkább formáló, és a bolygónk jövőjét legnagyobb valószínűséggel befolyásoló erőket. Egyes részek a technológiára, mások a politikára, a vallásra vagy a művészetre összpontosítanak. Bizonyos fejezetek az emberi bölcsességet ünneplik, mások az emberi ostobaság sorsdöntő szerepét helyezik előtérbe. Mindezen témákon azonban ugyanaz az egy kérdés ível át: mi történik ma a világban, és mi ezeknek az eseményeknek a mélyebb értelme? Yuval Noah Harari, izraeli kutató, történész, napjaink egyik legszélesebb körben idézett gondolkodója és sztárértelmisége. Noah Harari, a 21 lecke a Mégpedig azért, mert az emberiség a Abból a nagyképű gondolatból fakad, hogy pontosan tudom, merre tart a világ: lefelé. Nem mondom, hogy könnyű olvasmány, viszont hasznosabbat nem tudnék említeni. Semmiképp sem ajánlom 10 perces villamosozások során olvasni — én megpróbáltam, nem ment. Ez egy olyan könyv, ahol tényleg száz százalékban ott kell lenni fejben: olyan témákat veséz ki, amelyek milliárdok életére vannak hatással. A világ társadalmát leginkább formáló, és a jövőt legnagyobb valószínűséggel befolyásoló tényezőket veszi sorra. Tudatosan, vagy épp nem tudatosan, de kérleli az olvasót, hogy gondolkodjon, igenis járjon utána a dolgoknak. Nem egyszer történt meg, hogy egy oldal olyannyira tömény és sokkoló volt, hogy meg kellett emésztenem: csak bámultam percekig konyv: 21 lecke a 21.

szazadra fehér lapot és az olvasottakon kattogtam. Mert az olyan információ volt, hogy nem lehetett nem kattogni rajta. Hogy kiknek ajánlom? Elsősorban azoknak, akiknek van hozzá szellemi ereje: Harari sok olyan információt és gondolatmenetet ír le gátlástalanul a könyvében, amik nyomasztóan hathatnak. Azoknak is ajánlom, akik képesek, és el is akarnak gondolkodni egy teljesen másik nézőponton. Akik nem félnek akár évvel előre "konyv: 21 lecke a 21. szazadra." De legfőképp azoknak ajánlom, akik szeretnék jobban érteni, mi történik a világban. Ez a bolt elnyerte a z II.

Részletes kereső Témaköri fa. A kosaram. Bejelentő neve. Bejelentő e-mail címe. Hozzájárulok böngészőm adatainak átadásához. Bejelentő böngészője. Keresés beállítások. Oldal url. A nevét és e-mail címét csak az Önnek való visszajelzés miatt kérjük. Tovább válogatok. Yuval Noah Harari. Tartalom Lényegtelen információkkal elárasztott világunkban a tisztánlátás hatalom. Vajon értjük még egyáltalán a világot, amelyet alkottunk? Tudjuk, mi történik körülöttünk, melyek a jelen legnagyobb kihívásai és döntései? Tudjuk, hogy mire tanítsuk a gyerekeinket? Ez a könyv nem történelmi narratívának, hanem válogatott konyv: 21 lecke a 21. szazadra gyűjteményének készült. Ám ezek a leckék sem szolgálnak egyszerű válaszokkal. Céljuk, hogy további gondolkodásra késztessenek, és segítsenek az olvasónak részt venni korunk fontos párbeszédeiben. Mit jelez Donald Trump hatalomra kerülése? Mit tehetünk a járványszerűen terjedő álhírek ellen? Miért van válságban a liberális demokrácia? Isten visszatért? Új világháború közeleg? Melyik civilizáció uralja a világot? A Nyugat? Az iszlám? Nyitva hagyja-e a kapuit Európa a bevándorlók előtt? Meg tudja-e oldani a nacionalizmus az egyenlőtlenség és a klímaváltozás problémáit? Mihez kezdjünk a terrorizmussal? Harari első könyve, a Sapiens az emberiség múltjával foglalkozott, azt vizsgálta, hogyan vált egy jelentéktelen majom a bolygó urává.

A második, a Homo Deus az élet hosszú távú jövőjét tárta fel, arról elmélkedett, hogyan válhat az ember végül istenné, és mi lehet majd az értelem és a tudat sorsa. Ebben a könyvben a jelenre és az emberi társadalmak közvetlen jövőjére koncentrál. Megvizsgálja a világ társadalmait leginkább formáló, és a bolygónk jövőjét legnagyobb valószínűséggel befolyásoló erőket. Egyes részek a technológiára, mások a politikára, a vallásra vagy a művészetre összpontosítanak. Bizonyos fejezetek az emberi bölcsességet ünneplik, mások az emberi ostobaság "konyv: 21 lecke a 21. szazadra" szerepét helyezik előtérbe. Mindezen témákon azonban ugyanaz az egy kérdés ível át: mi történik ma a világban, és mi ezeknek az eseményeknek a mélyebb értelme? Témakörök Ismeretterjesztő. Megvásárolható példányok. Állapotfotók × Close 21 lecke a Állapot: Új. Tovább a kosaramhoz. Animus Kiadó.