Konyv: A bekes harcos szent utazasa


Konyv: A bekes harcos szent utazasa

PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 100491000
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 16,64

MAGYARÁZAT:Konyv: A bekes harcos szent utazasa

Bolti ár: 3 Ft. Ez a mű a szerző korábbi könyvének A békés harcos útjának a folytatása de a legtöbb folytatástól eltérően nem ott kezdődik, ahol az előző véget ér. A korábbi misztikus-spirituális regény közepén Szókratész, az öreg benzinkutas tanítómester utazásra küldi Dant. Ez a könyv konyv: A bekes harcos szent utazasa tanulóút története. Dant Chia Mama, az idős hawaii sámánasszony vezeti, segítségével járja be az emberi gondolkodás, az emberré válás hét szintjét. Négy évvel a Szókratésztől kapott képzés után Dan Millman — a tanultak dacára — szembesül a kudarcaival, és a csalódásai egyre gyarapodnak. Egész világa romokban hever, képtelen áthidalni a tudás és a cselekvés közötti látszólagos "konyv: A bekes harcos szent utazasa." Dan világkörüli keresésre indul, hogy újra meglelje a céljait. Felkutat a hawaii őserdőben egy sámánasszonyt, akit Szókratész korábban gyakran emlegetett. Chia Mama lesz a kapu Millman minden reménységéhez és félelméhez — és csak ő készítheti fel mindarra, ami következik Az árnyék és fény világában Dan belső próbákon megy keresztül, megrázó látomásokat tapasztal és feledhetetlen jellemekkel találkozik. A békés harcos útjára lép — a bölcsesség és a szeretet útjára. Szent utazása mindannyiunk szívét megvilágítja. Ez a könyv annak az utazásnak az első lépéseihez kapcsolódik. A történet ban kezdődik, huszonhat éves koromban.

Csakugyan körbeutaztam a földet, szokatlan tapasztalatokat gyűjtöttem, figyelemre méltó emberekkel ismerkedtem meg, de a könyvben kevertem a tényt a képzelettel Remélem, hogy a misztikus tanítások bemutatásával új életet lehelek a ősi bölcseletbe, és eszébe juttatom az olvasónak, hogy minden küldetésünk szent, akárcsak az életünk, a kalandjaink.

To browse Academia. Remember me on this computer. Enter the email address you signed up with and we'll email you a reset link. Need an account? Click here to sign up. Download Free PDF. A békés harcos Szent utazása. Ország Legjobb. A short summary of this paper. Tegyük fel, hogy ébredéskor a kezedben van a virág. Az elveszett évek bizonyos értelemben folytatása az előző könyvemnek, de - eltérően a legtöbb folytatástól -nem annak végével kezdődik. Az előző könvv egy szakaszára összpontosít, arra az időszakra, miután Szókratész elküldött a föld körüli utazásra, és arra, amikor a békés harcos útjára léptem. A békés harcos útjában keveset írtam ezekről az évekről. Úgy döntöttem, csak akkor fedem fel a tartalmukat, ha teljességében megértem a történések jelentését. A zavartság és kiábrándultság időszaka volt, amikor kénytelen voltam útra kelni, hogy megtaláljam Énem, és hogy újjáéledjen a Szókratésszel megtalált látomás, cél és hűség, amely valahogy elveszett. Ez a könyv annak az utazásnak az első lépéseihez kapcsolódik. A történet ban kezdődik; huszonhat éves koromban. Csakugyan körbeutaztam a földet, szokatlan tapasztalatokat gyűjtöttem, figyelemre méltó emberekkel ismerkedtem meg, de a könyvben kevertem a tényt a képzelettel. Eletem szálait szőttem egy olyan történetbe, mely a valóság különböző szintjein húzódik keresztül. Remélem, hogy a misztikus tanítások bemutatásával új életet lehelek az ősi bölcseletbe, és eszébe juttatom az olvasónak, hogv minden küldetésünk szent, akárcsak az életünk, a kalandjaink. Külön köszönet illeti szerkesztó'met és tanácsadómat, Nancy Grimley Carletont. Ed Kelloggnak, ]an Shelleyuek és Michael Gueuleynek, akik elbírálták a harmadik vázlatot. Végül legőszintébb hálám kiadóimnak és egyben barátaimnak, Hal és Linda Kramernek a bátorításukért és lelkesedésükért. Természetesen felkeltette a kíváncsiságomat, de mikor Szókratészt a részletekről faggattam, témát váltott, így soha nem lehettem biztos, hogy az asszony, konyv: A bekes harcos szent utazasa iskola, vagy akár a könyv valóban létezik-e.

Vedd megtiszteltetésnek - tette hozzá és azt javasolta, keressem fel, ha úgy érzem, szükségem van rá. A sámánok gyakorta transzban lépnek kapcsolatba a természet szellemeivel, valamint más láthatatlan szövetségesekkel és ellenségekkel. Talán Honoluluból. Nem tudom, hogy most melyiket használja. Ha nem találod meg, akkor még nem állsz készen. Mélv levegőt vettem, s tízig számoltam magamban. Mindenek előtt találd meg őt; aztán majd minden megy a maga útján. A kora hajnali csendben indultam haza, lekötötték a gondolataimat Szókratész kimondott szavai - és a ki- mondatlanok. Ha netán arra járok, mondta, talán szeretnék kapcsolatba kerülni az asszonnyal, akinek se neve, se címe, aki talán még mindig egy bankban dolgozik Honoluluban, de az is lehet, hogy mégsem. Ha meglelem, ta- lán megtanít valamire, és talán továbbirányít azokhoz az emberekhez, azokra a helyekre, amelyekről Szókratész beszélt. Aznap éjjel az ágyban fekve gondolkodtam: egyik felem egyenesen a repülőtérre hajtott volna, hogy felszáll- jon a legelső, Honoluluba tartó gépre, de másik felem tudta, hogy hamarosan utoljára fogok indulni a Nemzeti Főiskolai Tornabajnokságon, aztán megkapom a diplomám és megnősülök.

Nem éppen ez a legmegfelelőbb időszak, hogy ábrándokat kergetve Hawaiira rohanjak. Ezzel a döntéssel álomba zuhantam - bizonyos értelem- ben öt évre. És mielőtt magamhoz tértem, felfedeztem, hogy minden tanulásom és konyv: A bekes harcos szent utazasa kifinomultságom ellenére felkészületlenül álltam az elkövetkezendő események előtt - Szok csöbréből a mindennapi élet vödrébe kerültem. Az utóbbi folyamat nehezebb, ezért kevésbé népszerű. Tisztán emlékszem rá: Lindával az utolsó, Berkleyben töltött évemben házasodtunk össze. Pirkadat előtt riadtam fel, megmagyarázhatatlanul lehangoltan, és kicsúsztam az összegyúrt takaró alól a hűvös levegőre. A világ még sötétbe burkolózott. Behúztam az üveg tolóajtót, hogy ne zavarjam alvó feleségem. Feszülni éreztem a mellkasom. Flosszasan sírtam, de nem tudtam, miért. Hogy érezhetem magam ennyire siralmasan, amikor boldognak kellene lennem, kérdeztem magamtól. Egye- düli válaszom az a mélyen nyugtalanító megérzésem volt, hogy megfeledkeztem valami fontosról, és így lesodródom az életutamról. Ez az érzés egész házasságomra árnyékot vetett.

Lindával Los Angelesbe költöztünk, ahol életemben először kerültem szembe a valós világ tényeivel. Színes múltam volt, főiskolai konyv: A bekes harcos szent utazasa, terhes feleségem. Munka után kellett néznem. Megpróbáltam életbiztosítást árulni, kaszkadőrködni Hollywoodban, írni, aztán végül sikerült megszereznem egy tornaedzői állást a Stanford Egyetemen. Szerencsém volt, megszületett gyönyörű "konyv: A bekes harcos szent utazasa," Holly, és mégis örökösen zaklatott az a visszatérő érzés, hogy valami fontos hiányzik az életemből. Megindokolni, de még csak érthetően elmagyarázni sem tudtam ezt az érzést Lindának, ráadásul hiányzott Szókratész útbaigazítása. Félretettem kétségeimet, igyekeztem megfelelni a férj- és apaszerepnek. Olyan volt, akár egy nem testhezálló munkakör, vagy egy öltöny, mely túl szűk. Négy év telt el. A vietnámi háború, a Holdra szállás és a Watergate-botrány szolgáltak háttérként személyes kis világom, az egyetemi politika, a szakmai törekvések és a családi felelősség mellett. A főiskolai éveim alatt jóval egyszerűbbnek tűnt az élet: tanulás, edzés, szórakozás, szerelem. Ismertem a já- tékszabályokat. Most viszont a szabályok megváltoztak; sorra vizsgáztatott a mindennapi élet, és nem tudtam rá- szedni a tanárt. Csupán magamat bolondíthattam, és hozzá is konyv: A bekes harcos szent utazasa makacs elszántsággal. Egy fehér cölöpkerítéses házról ábrándoztam két autóval a garázsban, továbbra is megtagadtam zavaros belső vágyódásaimat. "Konyv: A bekes harcos szent utazasa," hogv minden rendben lesz.

Végül is Lindának olyan sok jó tulajdonsága volt - bo- lond lettem volna mindent elhajítani. És a lányomra is gondolnom kellett. A Szókratésztól tanultak, az akkori élményeim fakulni kezdtek, akár az érzelgős képek az emlékkönyvben - egy sor elmosódott kép egy másik időből, egy másik világból - a régmúlt álmaivá lettek. Minden egyes év elteltével egyre valószínűtlenebbé váltak Szókratész szavai a hawaii asszonyról, a japán iskoláról és a sivatagi könyvről - majd teljesen feledésbe merültek. Otthagytam Stanfordot, és az ohiói Oberlin főiskolán vállaltam munkát, abban a reményben, hogy ez a változás esetleg megerősíti a kapcsolatomat Lindával. Az új környezet azonban csak még jobban kihangsúlyozta eltérő értékrendünket. Linda szeretett főzni és imádta a húst, míg én a nyers zöldségekből álló kosztot részesítettem előnyben. Szerette a bútorokat, én viszont a zen egyszerűséget kedveltem és a földre fektetett matracot. O igazi amerikai feleség volt, én pedig a barátai szemében egy földöntúli csodabogár. Magamba húzódtam. Linda lubickolt a hagyományos világban, amely belőlem visszatetszést váltott ki, bár irigyeltem érte. Linda érezte az elégedetlenségem, és haraggal válaszolt rá. Alig egy éven belül romokban hevert a magánéletem, a házasságom tönkrement. Nem tagadhattam többé. Azt hittem, hogy a Szókratésszal eltöltött idő megkönnyíti majd az életem, de csak megnehezítette. A munka, a család, a tanszéki értekezletek és a személyes gondok áradata szinte mindent elmostak, amit Szókratésztól tanultam. Úgy gondoltam, senki sem ismer vagy ért meg igazán, még Linda sem.

Elszigeteltnek éreztem magam, és már magamnak sem voltam jó társaság. Szókratész megtisztító nevetése, mely egykor kristályharangként csengett bennem, most tompa visszhang- ként, távoli emlékként hangzott. Ebben a túlfeszített, önmagamból kifordult állapotomban alig maradt időm a kislányomra. Meghíztam, elvesztettem a tartásomat és az önbecsülésemet. És mind közül az volt konyv: A bekes harcos szent utazasa legrosszabb, hogv eltűnt életem vezérfonala, létem mélyebb célja. Kapcsolataim tükrében néztem magam, és nem tetszett, amit láttam. Mindig is én álltam a világom közép- pontjában. Nem tanultam meg, hogyan figyeljek, csupán azt, hogyan vonjam magamra mások figyelmét. Húzódoztam tőle, vagy talán képtelen is voltam rá, hogy feláldozzam céljaimat és elsőségemet Linda és Holly, vagy bárki más céljaiért és elsőségéért. Minél inkább nyugtalanított a felismerés, hogv én vagyok a legönzőbb ember a világon, annál kitartóbban ka- paszkodtam széteső önképembe. Múltbeli edzéseim és teljesítményem alapján csillogó páncélú lovagnak láttam magam, csakhogy a páncél berozsdásodott, és az önbecsülésem rendkívül mélyre süllyedt.

És minél több idő telt el, annál fájdalmasabban kristályosodott ki előttem mindez. A kudarcok elől az edzősködésbe és a tanításba menekültem, ahol sikeresnek érezhettem magam. Pedig in- kább az emberi kapcsolatokkal kellett volna törődnöm. Linda és én elhidegültünk egymástól. Mindketten új kapcsolatokat találtunk, és végül a minket összekötő egyre vékonyabb szál elpattant. Úgy döntöttünk, szétválunk. Egy hideg márciusi napon költöztem el.