Konyv: A fiuk hulyek. A lanyok is...


Konyv: A fiuk hulyek. A lanyok is...

PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 450171501
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 17,72

MAGYARÁZAT:Konyv: A fiuk hulyek. A lanyok is...

Az olvasáskutatás különböző területeivel foglalkozó szakirodalom megállapítja, hogy a biológiai nem, illetve a nemi identitás már a gyermekkortól befolyásolja az olvasási szokások alakulását. Az olvasás kvantitatív és kvalitatív mutatói jól láthatóan más rajzolatot mutatnak a nemek szerinti bontásban. Természetesen számos egyéb tényező is felelős az olvasói attitűdért életkor, szociális helyzet, egyéni tulajdonságok, családi háttér, oktatás stb. A család és az oktatást végző intézmények rendszerint tudatosan veszik figyelembe a gyermek nemét az olvasóvá nevelés során. De talán nem mindig megfelelően. A kvantitatív mutatók tekintetében minden téren a lányok állnak jobban. Az évenként elvégzett kompetenciaméréseken eddig mindig a lányok értek el jobb eredményeket, ben a hatodik évfolyamon 25, a 8. Kitekintésként érdemes megvizsgálni az alsó tagozat végén és a gimnázium elején is a tanulók teljesítményét nemek szerinti bontásban. Reménykedésre ad okot, hogy a 9—10 éves tanulókat felmérő pirls os nemzetközi olvasási-szövegértési vizsgálat eredményei szignifikánsan javultak a es helyzethez viszonyítva, és csökkent a fiúk hátránya a lányokhoz képest. Magyarországon a fiúk átlageredménye szignifikánsan, 12 ponttal javult a es eredményekhez képest, míg a lányoké 3 ponttal, de ez statisztikailag nem szignifikáns. Ezzel ra a ben még viszonylag magas, 14 pontos nemek közti különbség 5 pontra csökkent, és bár statisztikailag ugyan szignifikáns maradt, de az egyik legkisebb a résztvevők között.

Balázsi, Balkányi, Felvégi és Szabó,p. A 15 éves tanulókat felmérő pisa-vizsgálatokban is szignifikánsan jobb eredményt értek el a lányok a szövegértési teszten a fiúknál. Azonban a három mérés, során az eredmények valamennyi vizsgált változó tekintetében változatlanok maradtak, így az átlageredmények, fiúk átlaga, lányok átlaga, nemek közötti különbség 40 pont esetében is. Balázsi, Ostorics és Szalay,p. Mivel a szövegértés az élethosszig tartó tanulás egyik alapfeltétele, fontos, hogy az oktatási rendszer nagyobb hangsúlyt helyezzen a fiúk szövegértési képességének fejlesztésére. A szövegértési képességek zavara, nem csupán az ismeretszerzést gátolja, de az emberi kapcsolatokban is komoly zavarokat okozhat. A pisa és as mérésének elemzései a fiúk és a lányok szövegértési képessége közti különbséget a következő okokra vezeti vissza: a lányok jobban szeretnek olvasni, több időt szánnak az olvasásra, sokféle témájú könyvet forgatnak és nagyobb arányban veszik igénybe az iskolai és a közkönyvtárakat. Az agykutatásokból tudjuk, hogy jól körülhatárolt beszédközpontjuk révén a nők gyorsabban és nagyobb intenzitással sajátítják el a nyelvtant, a központozást és a helyesírást. A lányok nyelvi előnyéből fakad az olvasási előnyük is. Schlemmer,p. Néhány elemzés azt is felveti, hogy az iskolában alkalmazott szövegtípusok és tartalmak jobban megfelelnek a lányok érdeklődésnek, mint a fiúkénak i. Erre a kérdésre keresi a választ a szerző jelen írásban. Nagy Attilap. Szinte teljesen megegyező eredményre jutott Ábrahám Mónikap. A fiúk kevesebbet olvasnak, mint konyv: A fiuk hulyek. A lanyok is. lányok, az egy fiúra jutó könyvek száma 1,63, míg az egy lányra jutó 2,72 volt. Jelentős az előnye a lányoknak a könyvtárhasználatot illetően is.

Ábrahám Mónikap. A lányok erősebb olvasási hajlandóságát a saját könyvek száma is jól mutatja, a fiúk 45 százalékának van nél több könyve, míg a lányok 61 százalékának. Ez nem meglepő, hiszen Nagyp. A lányok tizede, a fiúknak viszont ötöde nem tudta megnevezni, mikor kapott legutóbb könyvet ajándékba. Ábrahámp. Egy újabb mozzanattal erősödik a lányok előnyös helyzete az olvasást illetően, ha arra vagyunk kíváncsiak, szoktak-e könyvekről beszélgetni a fiatalok. Nagyp. Így az olvasás közösségi élménnyé válhat, az olvasottak feldolgozását a társak reflexiói is segítik. A fenti adatok alapján az olvasást lányos tevékenységnek tekinthetjük. E helyzet kialakulásában, a fiúk olvasási hátrányában több tényező is szerepet játszhat. Egyes kutatók szerint a szocializáció során sajátítják el ezt a magatartást a gyermekek. Kegyesné,p. A fiúk és a lányok több vonatkozásban is eltérő igényekkel közelednek a könyvekhez. Az iskoláskor kezdetén a mese iránti szeretet a meghatározó a gyerekeknél, később az érdeklődésük egyre inkább a valóságosabb történetek felé fordul. Ebben az időszakban válik el egyre jobban a fiúk és a lányok érdeklődése. A társadalom közvetett módon irányítja ezt a folyamatot. Az ajándékkönyvek esetében látható volt, hogy eltérő jellegű könyveket kapnak a fiatalok. Vannak tehát tipikusan lányos és fiús olvasmányok?

A nemi szerep meghatározza azt is, hogy milyen olvasmányokat választanak maguknak a fiúk és a lányok? A legkedvesebb olvasmányok és a kedvenc hősök rangsorainak elemzésével keressük konyv: A fiuk hulyek. A lanyok is. választ erre a kérdésre, mivel ezek az olvasói ízlésről árulkodnak. Az es és es országos vizsgálatok során regisztrált kedvenc olvasmányok elemzése az ízlésszerkezet stabilitását rögzíti. Az ismeretközlő, a tudományos, fantasztikus irodalom, a kalandregény inkább fiúkhoz áll közel, míg a klasszikus felnőtt irodalom, a mesék, az új gyermekirodalom, a versek, a lányregények inkább a lány olvasókhoz. Nagy,p. Vélhetően ez a Harry Potternek és a hasonló könyveknek köszönhető. Nagy Attila ban végzett vizsgálata során szerzők szerint is csoportosította a kedvenc könyveket. Így sokkal látványosabb a különbség a fiú és a lány kedvenc listák között. A lányoknál a következő a sorrend: 1. Wilson, 2. Sachar, 3. Cabot, 4. Brezina, 5. Kästner, 6. Shan, 7. Defoe, D. Milne, 9— Szabó Magda, Janikovszky Éva, 11— Fekete István, Montgomery. A "konyv: A fiuk hulyek. A lanyok is." rangsora: 1. Fekete István, 2. Defoe, 4—6. Twain, Verne, Shan, 7—8. Tolkien, Salvatore, 9. Exupéry, A szlovákiai Dunaszerdahelyen, Somorján és Nagymegyeren végzett es felmérés során a fiúk a Tüskevár, a Téli berek, a Harry Potter-könyvek és a Gyűrők ura mellett szakkönyveket; elektrotechnikai könyveket, a Tudod-e-sorozat könyveit, az állatokról szóló enciklopédiákat, a halászatról, vadászatról és a sportról szóló könyveket említették.

A lányoknál Meg Cabot lányregényei elsősorban A neveletlen hercegnő naplójavalamint Thomas Brezina ifjúsági könyvei főként A fúk kizárva-sorozat népszerűek. Mindkét nem közül sokan a kedvenc olvasmányaik közé sorolták A Pál utcai fiúk, az Egri csillagok, a Légy jó mindhalálig és az Árvácska című könyveket. A fenti kedvenc listák és korábbi olvasásszociológiai, -pszichológiai kutatások alapján megállapíthatjuk, hogy a fiúk jobban kedvelik a humoros, kalandos, fantasztikus, erősen cselekményes történeteket. A fiúk racionális olvasók. Ezzel szemben a lányok számára fontos a könyv érzelmi vonulata is, éppen ezért forgatják szívesen az érzelmes, romantikus könyveket, az adott életkor érzéseit kifejező könyveket, és általában a női írókat részesítik előnyben. Az olvasásszociológiai kutatások arra is rákérdeznek, hogy mely irodalmi hősökre szeretnének hasonlítani a fiatalok. Bár a modellkövetés az élő személyekkel folytatott közvetlen kapcsolat eredményeként a leggyakoribb, az olvasmányok hősei is szolgálhatnak példaképül, igaz, kétségkívül rejtettebb formában. Ha összevetjük az —as országos adatokat a ban, illetve ben elvégzett szűkebb körű vizsgálatok adataival, jól látszik, hogy a nemek szerint bontott listák karakteresen eltérnek egymástól.

Szembetűnő a különbség a nemek szerint bontott listák között, ahogy azt az 1. A fiúk egy esetben sem választottak női hősöket, míg a lányok a férfihősök mellett egyre inkább a nők tetteit is követendőnek tartják. A fiúk ugyanis élesen elutasítják, hogy lányos történetekkel azonosuljanak, mert az nem elég fiús, a lányok viszont elfogadják, hogy fiús történetekkel foglalkozzanak, mert ez emelkedést jelent számukra a rejtett presztízsben. A szülők elfogadják, konyv: A fiuk hulyek. A lanyok is. a lányok fiús szerepet kapnak a játékban, de nem nézik jó szemmel, ha a fiúk lányos szerepeket vállalnak a játékban. Feltételezhetően az irodalomórai kínálat aránytalansága is szerepet játszik abban, hogy a lányok több férfihőst neveznek meg, mint nőt. A fiúk érzékelhetően kissé konzervatívabbak, erősebben kötődnek a tantervben foglaltakhoz, mint a lányok. Ez persze abból is fakad, hogy kevesebbet olvasnak. Ábrahám,p. A szerző hat felső tagozatos irodalom tankönyvcsalád konyv: A fiuk hulyek. A lanyok is., olvasókönyvi, illetve szöveggyűjteményben található olvasmányát elemezte a nemek szerinti differenciálás szempontjából. Az elemzett tankönyvcsaládokban megjelenő olvasmányokat fiús és lányos jellegű szövegekre osztotta. Természetesen nem lehet minden szöveget egyértelműen fiús vagy lányos jellegű szövegként meghatározni. Ezért a szövegek három csoportra lettek osztva: inkább a fiúk érdeklődésére számot tartó, inkább a lányok érdeklődéséhez közel álló és nem besorolható szövegek. Például a Harry Potter-sorozat a fiúk és a lányok körében egyaránt népszerű. A besorolás a fent ismertetett kutatások eredményei alapján történt, ennek ellenére nem nélkülöz némi szubjektivitást. A cél egy tendencia megrajzolása volt. Tóth Krisztina—Valaczka András: Irodalmi ikerkönyvek 5. Olvasmányok fiúknak.

Olvasmányok lányoknak. Nemzeti Tankönyvkiadó. Tóth Krisztina—Valaczka András: Irodalmi ikerkönyvek 7.

Kosár tartalma. Azonnal szállítható Raktáron. Menő Könyvek. Lara szerint Finn tök helyes. És Finnek nagyon bejön Lara. Szerelem első látásra. És a happy end? Azt még meglátjuk! Hiszen ott vannak Lara vihogó barátnői a szerelmi tanácsaikkal, Finn haverjai a béna beszólásaikkal, két kíváncsi anya, és egy féltékeny apa. És ki gondolta volna, hogy egy uborka, némi aftershave és egy bikini ennyire kínos is tud lenni? Az akció - ig, illetve a készlet erejéig tart. Yvonne Struck Anyám, a pasik, és egyéb zűrök. Ella Maise Hozzád megyek Jack Hawthorne. Jen Calonita Disney - Ne érezz, ne kérdezz! Laila Shukri Perzsa gyűlölet. Vásárlási tudnivalók. Regisztráció Bejelentkezés A kosárban 0 db termék van összesen 0 Ft értékben. Életmód, egészség. Gyermek- és ifjúsági. Gyermekek és szülők. Idegen nyelvű. Kert és lakás. Lexikon, enciklopédia. Pénz, befektetés, üzlet. Szórakoztató irodalom. Szótár, nyelvkönyv. Tankönyv, segédkönyv. Blanka Lipinska nap 2. Blanka Lipinska nap 3. Richard Osman A csütörtöki nyomozóklub 4 Konyv: A fiuk hulyek. A lanyok is. 3 Ft. Fábián Janka Cholera-napló 3 Ft 2 Ft. Perintfalvi Rita Amire nincs bocsánat 3 Ft 3 Ft. Leiner Laura Higgy nekem 3 Ft 3 Ft. Szűcs Péter Dharma 3 Ft 3 Ft. Gion Nándor A kárókatonák még nem jöttek vissza. Justin A. Reynolds Opposite of Always - A végzet ellen. Bear Grylls kalandok - Tengeri kaland. María Forero A mi csapatunk 4. Freestone Árnyékvirág - A sötétség illata. Tea Stilton A barátság próbája. Cassandra Clare Éjsötét Királynő - Gonosz fortélyok 3.

Dav Pilkey Alsógatyás kapitány és a beszélő vécécsészék támadása. Disney - Soy Luna - Kezdődik a nyár! Rick Riordan A vörös piramis - A Kane krónikák 1. A fiúk hülyék. A lányok is Yvonne Struck további könyvei. Akik ezt vásárolták, vettek még.