Konyv: 1984 - Helikon zsebkonyv:ek 84.


Konyv: 1984 - Helikon zsebkonyv:ek 84.

PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 657700391
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 9,23

MAGYARÁZAT:Konyv: 1984 - Helikon zsebkonyv:ek 84.

Fedezd fel! A Mazsola, Megint Mazsola meséskönyvek után most a televízióból is jól ismert zöld kismalac váratlanul testvért kap. Ő is - éppúgy, mint néha a gyerekek - eleinte duzzogva és féltékenykedve figyeli, ahogy Manócska megosztja szeretetét közte és az új jövevény, Tádé között. Hamar szívébe zárja a szelíd kis tengerimalacot, és megérti, hogy Manócska semmivel sem szereti őt kevésbé, mint akkor, amikor még ketten éltek az otthonos konyv:. Top Hangoskonyv:. Mazsola és Tádé - Hangoskönyv. Bálint Ágnes. Kívánságlistára rakom. Holnap Kiadó, Raktári kód:. Méret [mm]:. Tömeg Mazsola. Új hozzászólás. Még nem szavaztak. Értékelés írása. Értékelés elmentése. Még nincs értékelés. A szerző további konyv: 1984 - Helikon zsebkonyv:ek 84. Jó éjszakát Maci! Mi újság a Futrinka utcában? Szeleburdi család. Lepke az írógépen. Megint Mazsola - Hangoskönyv. TOP Gyermek- és Tade irodalom. Ez még érdekelhet. Kamor - Helka menyegzője. Nyulász Péter. Berg Judit. Csipike - Hangoskönyv MP3. Fodor Sándor. Paddington itt és most. Michael Bond. Matilda - Hangoskönyv MP3. Roald Dahl. Elveszett alvókák. Ne hagyj ki semmit! Iratkozz fel hírlevelünkre és kapj exkluzív ajánlatokat! Az adatvédelmi és adatkezelési szabályzatot ide kattintva olvashatod el. Belépő ajándék. Állandó visszatérítés. Inspiráló meglepetés. Ingyenes szállítás. Részletes kereső Témaköri fa. A kosaram. Bejelentő neve. Bejelentő e-mail címe.

Hozzájárulok böngészőm adatainak átadásához. Bejelentő böngészője. Keresés beállítások. Oldal url. A nevét és e-mail címét csak az Önnek való visszajelzés miatt kérjük. Tovább válogatok. Mazsola és Tádé Hangoskönyv. Tartalom A Mazsola, Megint Mazsola meséskönyvek után most a televízióból is jól ismert zöld kismalac váratlanul testvért kap. Hamar szívébe zárja a szelíd kis tengerimalacot, és megérti, hogy Manócska semmivel sem szereti őt kevésbé, mint akkor, amikor még ketten éltek az otthonos tökházban. Megvásárolható példányok. Állapotfotók × Close Mazsola és Tádé Hangoskönyv. Állapot: Új. Tovább konyv: 1984 - Helikon zsebkonyv:ek 84. kosaramhoz. Holnap Kiadó. Konyv: Mazsola es Tade - Hangoskonyv:. Általános Szerződési Feltételek. Happily ugyfelszolgalat happily. Készítette: Overflow.

Dobler László, dr. Csiszár Imre, Gruber László, dr. Karácsonyi Béla, dr. Kemenes Béláné dr. Hunyadi Sarolta, dr. Kovács József, dr. Pálfy Konyv: 1984 - Helikon zsebkonyv:ek 84., dr. Rácz Bélán dr. Kristó Gyula rektor beszéde az egyetem Gyula Kristó, gehalten bei der Eröffnung der Generalversammlung der Universitát am Abban mindenki egyetért, a professzortól a hallgatóig, s erre különben is párthatározatok ösztönöznek és állami előírások köteleznek bennünket, hogy a magyar felsőoktatásban reformokat kell végrehajtani, a felsőoktatást korszerűsíteni kell. Viták elsősorban a fejlesztési-korszerűsítési folyamatok ütemét, mélységét és anyagi megalapozottságát illetően voltak. A demokrácia fontos szabályai közé tartozik azonban a viták me llett az is, hógy a polémiákat követően az elfogadott többségi véleménynek megfelelően mindenkinek mindent meg kell tennie az elképzelések valóraváltásáért. Ha a viták időszaka még nem is zárult le teljesen, hiszen hátra van egyebek között az egyetem fejlesztési koncepciójának elkészítése, de a fő irányvonalak nagyjából kialakultak. Ürömmel látjuk, hogy főhatóságunk a maga szintjén terveiben rögzítette elképzeléseit, és helyenként már a gyakorlatban is mutatkozó lépéseket tesz a felsőoktatás távlati fejlesztési koncepciójában elfoglalt előírások teljesítéséért. Hasonló törekvéseknek kell áthatniuk a mi e tanévi tevékenységünket is. Ugyancsak nagy fontosságú volt a most lezárult tanév abban a vonatkozásban is, hogy ez volt az első olyan teljes tanév, amelyben az egyetem új, Bizton állíthatom, hogy az egyetem új alapdokumentumának legfőbb jellemzője a széles körű demokratizmus jogszabályi biztosítása. Egyetemi szinten nagy erőfeszítéseket tettünk arra, hogy a jogszabályokban biztosított keretek ne maradjanak betöltetlenek Az egyetem irányításában a párt elvi szinten megnyilvánuló vezető szerepe csorbítatlanul maradása mellett elvi, de inkább operatív szerepkört kapo tt a szakszervezet és a KISZ. Elértük, hogy az oktatók és dolgozók széles körét illető kérdésekben nem lehet immár döntést hozni a szakszervezet, a hallgatókat érintő kérdésekben pedig a KISZ-szervezet egyetértése nélkül.

Az egyetemi demokratizmusnak 9. Tudomásul ke ll azonban vennünk, hogy az egyetemi demokratizmus nem csupán jogok, jogosultságok vagy jogosítványok összessége, hanem kötelezettségek is járnak együtt vele. Ugyanakkor a magyar felsőoktatás fejlesztésének felgyorsult menete adja magyarázatát, hogy frissnek mondható szervezeti és működési szabályzatunk — elsősorban éppen a jogosultságok vonatkozásában — nem egy ponton már a most előttünk álló tanévben módosításra szorul. Nagy visszhangot váltott ki országszerte, így egyetemünkön is, az egyetemi tanárok kinevezésének, valamint a tanszékvezetők megbízásának új rendje: a professzorokat a kormány nevezi ki, a tanszékvezetői megbízások pedig egyetemi hatáskörből miniszteri hatáskörbe kerültek. A munkánk általános feltételeit meghatározó tényezők sorában kell szólnunk az egyetem gazdasági helyzetéről. Az oktatás és kutatás anyagi feltételeiben az elmúlt tanévben jelentős javulás nem következett be, és ilyen javulás az előttünk álló tanévben sem várható. A népgazdaság általános helyzete miatt beruházási, fejlesztési terveinket nem tudtuk és nem tudjuk teljesíteni. Jelentős az elmaradásunk a diákszociális ellátás területén. Hasonló mondható el a műszerezettség vonatkozásában is. Immár több év telt el anélkül, hogy kutatáshoz és az oktatáshoz nélkülözhetetlen műszereket beszerezhettük volna.

A devizahiány hátráltatja tudományos előrehaladásunkat, növeli a világ tudományos színvonalához mért elmaradásunkat. A jövőt kockáztatjuk tehát, ha e téren lényeges változás nem lesz. Megfelelő színvonalú oktatáshoz a világ eredményeivel lépést ta rt ani tudó, korszerű műszerekkel és könyvekkel ren delkező kutatásra van szükség. A felsőoktatási intézmények, közöttük egyetemünk dolgozóinak egyik legnagyobb problémája, hogy életszínvonaluk elmaradt a hatodik ötéves tervben tervezettől. Oktatóink, dolgozóink e problémára nem a munkahelyváltoztatás módszerével válaszoltak, de a feszültség — helyenként és alkalmanként robbanásveszélyes — az egyetemen belül egyre érezhetőbbé vált, me rt nagyobb lett az eltérés az oktatási és a gazdasági szféra hasonló képzettségű dolgozóinak jövedelme között. E problémával az elmúlt tanévben saját erőnkből sokat küszködtünk, rengeteget foglalkoztunk bér- és létszámfejlesztési kérdésekkel, de bátran ki kell mondanunk : önerőből ezt a kérdést megoldani nem tudjuk, ehhez megfelelő országos intézkedés szükséges. Helyiséggondjaink megoldásában sokat segített a hatodik ötéves tervben a Petőfi Sándor sugárút Számos tanszék jutott, illetve jut ezáltal kedvező elhelyezéshez, s ha a munkafeltételek még nem is optimálisak, a megelőző évekhez képest javultak, illetve a tanévben javulni fognak.

A vázolt koordináták között, az említett nehézségek ellenére is egyetemünk elmúlt tanévi munkájára az egyes részterületeket illetően a dinamizmus, az eredményesség a jellemző. Az Egyetemi Tanács és az egyetemi pártbizottság Az oktatáskorszerűsítési folyamat részeként, a KISZ-szervezet kezdeményezésére, módosítottuk a tanulmányi és vizsgaszabályzat egyes konyv: 1984 - Helikon zsebkonyv:ek 84. Áttekintettük az ban bevezetett új felvételi rendszer tapasztalatait. Folytattuk a három megye pedagógusai számára a továbbképzési tanfolyamokat. A naptári évhez igazodó képzési rendben ban magyar, történelem, matematika, fizika, ez évben pedig magyar, filozófia, matematika és kémia tantárgyakból folyt, illetve folyik továbbképzés. Jelentős eredménynek tartjuk, hogy első ízben az elmúlt tanévben a Juhász Konyv: 1984 - Helikon zsebkonyv:ek 84. Tanárképző Főiskolával történt megegyezés alapján, a főhatóság hozzájárulásával, engedélyeztük a két intézmény hallgatóinak szakvégzésére irányuló áthallgatását. Első fecskeként tíz magyar szakos főiskolai hallgató elkezdte tanulmányait egyetemünkön. A Tanárképzési Bizottság értékelte az ben bevezetett új tantervvel és oktatási renddel egyebek között a fakultációval, az új tananyaggal és tankönyvekkel kapcsolatos tapasztalatokat a Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziumban. Nevezetes dátumához érkezett Általános Iskolánk. Az intézmény száz éves jubileumáról ünnepi ülésen és Évkönyv megjelentetésével emlékeztünk meg. Az oktatáson kívüli nevelés fontos színterei a kollégiumok, valamint a közművelődési, kulturális és a sporttevékenység. Kollégiumaink szervezeti rendszerében erősítettük a kari, báziskollégiumi rendsze rt. Folyamatosan biztosítjuk 16 hallgatói házaspár és 7 szobában — a KISZ javaslatára — a dolgozó fiatalok elhelyezését.

A kollégiumainkban a közelmúltban lezajlott belső karbantartási munkák eredményeképpen valamelyest javultak a hallgatók életkörülményei, amely kedvezően hatott Eredményesen fejlődött a szakkollégiumi rendszer. Művészeti együtteseink irányítása, munkájukhoz az anyagi feltételek biztosítása konyv: 1984 - Helikon zsebkonyv:ek 84. csekély gondot jelentett. A művészi munka színvonala jó volt, a tánccsoportnál kiemelkedő. Rendszeresen és sikerrel szerepeltek az együttesek bel- és külföldi fesztiválokon. Erősödött közművelődési-kulturális munkánk nyitottsága. Munkakapcsolatot alakítottunk ki a társintézményekkel, sikeresek voltak városi vonatkozású rendezvényeink. Megőrizte vonzását a negyedszázadnál régibb múltra visszatekintő Collegium Artium et Polytechnikum, s a közművelődési speciális kollégiumot is több szegedi felsőoktatási intézmény hallgatói látogatják. A kulturális—közművelődési, illetve spo rt vonatkozású, elsősorban a tömegspórttal összefüggő tevékenységünk jól szolgálja hallgatóink értelmiségivé történő nevelését. Az egyetem alapfeladatai sorában is fontos hely illeti meg a tudományos kutató munkát. Az egyéni kutatások sikereit jelzi, hogy az elmúlt tanévben egy oktatónk szerzett doktori, tíz oktatónk pedig kandidátusi fokozatot. Örvendetesen érintett bennünket, hogy a Tudományszervezési és Informatikai Intézet igazgatója és munkatársai a folyamatban levő és ben lezáruló állami megbízásos szerződések helyzetének áttekintése céljából három napos helyszíni értékelő felmérést végeztek egyetemünk tanszékein, s várakozáson felül kedvező benyomásokkal távoztak, jó eredményeket tapasztaltak.

A Tudományszervezési és Informatikai Intézet ez évben kiírt több rendbeli tudományos pályázataira egyetemünkről összesen 66 pályázatot nyújtottak be, megnövekedett a korábbi évekhez képest a társadalomtudományi témákkal jelentkező pályázatok száma: a ból 22 minősült ilyennek. Egyetemünk elkészítette új doktori szabályzatát, amely minisztériumi jóváhagyás után lép hatályba. Régebb keletű gondunk nyer némi orvoslást azáltal, hogy az Országos Kutatási Nagyműszer Bizottság egyetemünk Természettudományi Kara tanszékei, valamint a Kibernetikai Laboratórium számára háromnegyed millió devizaforint keretet engedélyezett vegyesimport anyag, alkatrész, tartozék beszerzésére és javítási költségekre. Igen élénkek voltak az elmúlt tanévben a testvéregyetemi kapcsolatok ápolását célzó kölcsönös látogatások. Szegeden fogadtuk a Leningrádi Gerzen Pedagógiai Főiskola, a turkui, a novi sadi egyetemek delegációit, míg egyetemünk vezetői jártak az Odeszszai Konyv: 1984 - Helikon zsebkonyv:ek 84. Egyetemen, az udinei, a göttingeni és a regensburgi Két-két évre szóló együttműködési szerződést írtunk alá odesszai, leningrádi és regensburgi testvérintézményünkkel, öt évre szólót a turkui egyetemmel és hat évre szólót a novi sadi egyetemmel.

Új testvéregyetemi kapcsolatot létesítettünk az udinei egyetemmel, valamint a nagy multú és hírű göttingeni Georg-August Egyetemmel. Az utazások és fogadások anyagi feltételei egyre kedvezőtlenebbek, s ez károsan befolyásolja nemzetközi kapcsolataink fenntartásának lehetőségét. Főhatóságunktól e téren anyagi támogatást várunk a jövőben. Egyetemünk rangos vendégeket fogadott az elmúlt tanévben. Múlt évi tanévnyitó ünnepségünket megtisztelte jelenlétével Korom Mihály elvtárs, a párt Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára. Egész napos látogatást tett egyetemünkön és előadást ta rtott oktatóinknak Köpeczi Béla elvtárs, művelődési miniszter. Ugyancsak előadást hallgattunk Csikós Nagy Béla államtitkártól. Vendégünk volt főhatóságunk képviselői közül "Konyv: 1984 - Helikon zsebkonyv:ek 84." József művelődési minisztériumi államtitkár, több alkalommal is Földiák Gábor miniszterhelyettes, valamint Bihari Mihály és Józsa György főosztályvezetők. Egyetemünk adott otthont Tájékoztatni szeretném a tanévnyitó ünnepi tanácsülést, hogy Lejárt hatéves tisztségviselés után a megbízása Dr. Krajkó Gyula tanszékvezető egyetemi tanárnak mint tudományos rektorhelyettesnek és négyéves tisztségviselés után Dr: Serfőző Lajos tanszékvezető egyetemi tanárnak mint a Bölcsészettudományi Kar dékánjának. Helyükre a tudományos rektorhelyettesi poszton Dr. Leindler László akadémikus, tanszékvezető egyetemi tanár, a Bölcsészettudományi Kar dékáni tisztébe pedig Dr. Mikola Tibor "konyv: 1984 - Helikon zsebkonyv:ek 84." egyetemi tanár lépett, akik háromhárom éves megbízást kaptak. Ugyancsak lejárt a megbízatása Dr. Bartók Mihály tanszékvezető egyetemi tanárnak a Természettudományi Kar dékáni tisztében, ő a dékáni feladatok ellátására újabb hároméves megbízást nyert. Az Allam- és Jogtudományi Karon Dr.

Papp Ignác egyetemi tanár dékánhelyettesi megbízása lejártával a Kar új dékánhelyettese három esztendőre Dr. Bodnár László egyetemi docens lett. A Bölcsészettudományi Kar két eddigi dékánhelyettese közül Dr. Mikola Tibor dékán lett, Dr. Pálfy Miklós tanszékvezető docens hároméves megbízatása pedig lejárt. A megürült dékánhelyettesi posztokat — három éves időtartamra — a Karon Dr. Szalamin Edit egyetemi docens és Dr. A Természettudományi Karon Dr. Szalay István egyetemi docens újabb hároméves megbízást kapott a dékánhelyettesi teendők ellátására. Három évre meghosszabbodott Dr. Németh Kálmán nyugdíjba vonulásával igazgatói kinevezést nye rt Dr.