Konyv: A bizalom ara E-KONYV


Konyv: A bizalom ara E-KONYV

PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 862664599
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 5,14

MAGYARÁZAT:Konyv: A bizalom ara E-KONYV

See our User Agreement and Privacy Policy. See our Konyv: A bizalom ara E-KONYV Policy and User Agreement for details. SlideShare Konyv: A bizalom ara E-KONYV Search You. Submit Search. Home Explore. Successfully reported this slideshow. We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime. Upcoming SlideShare. Like this document? Why not share! Embed Size px. Start on. Show related SlideShares at end. WordPress Shortcode. Like Liked. Full Name Comment goes here. Are you sure you want to Yes No. Petra Budai. Julia Banfi. No Downloads. Views Total views. Actions Shares. No notes for slide. Az alapok l Mit akar tn valőjában? Hogyan lesz milliőnk? Bevezetcí Mindegy, hogy merrÓ1 f j a szé. A ényeg az, hogyan állítja be a vitorlákat. Vera Pfeiffer Kedves olvasÓ! Azaz: ha on rjgy gondolja, hogy a gondoskodás ierén már nincs teendóje ebben az é etben. Hogy d nt tt? Folytada az olvasást? Ennek igazán riilijnk, és en-gedje meg, hogy gratuláljunk onnek: máris megtette egy nehéz és g ron-gyos tit e ső lépését.

Akár bevalljuk magunknak, akár nem, p énz, illetve anyagi biztonstig nél-kiil nem igaztín lehetiinkfelhítleniil boldogok. Tehát itt az ideje megvizsgálnunk a pénzrÓ1a gazdagságről, és bármi-lyen hihetetlentil hangzik: saját jovónkrÓ1 gondolatainkban kialakított el-képzeléseinket. Az anyagi jőlét elsó lépése: gondolkodtísmődunk megvcíltoztattísa' Sok sikeres ember tartja, hogy ez volt sikerének zá oga. Vajon tudnánk-e ma, mi is az a számítÓgép, ha két amerikai fiatalember, bizonyos Bill Gates és Paul A en, akik l00 dollárbÓl alapították vállalkozásukat, rigy hrisz évvel eze16ttnem mernek elóálIni egy teljesen rijszerrímegoldással, és nem kezdik el értékesíteni termékiikct tltittlli t tt. Az anyagi fÍiggetlenséghez azonlratt rlt. Komolyra fordítva a szőt: mi, a pénziigyi sztllgliltatások terÍiletén tevé-kenykedó UFS cégcsoportvezetíi nap rtlint Ita1l szcmbesiiliink azzal, hogy - ellentétben az Egyestilt A lamok vagy Nyugat-EurÓpa lakőival - mi magyarok mennyire nem vagyunk tisztábarr Saját felelóSségtinkkel' meny-nyire nem látjuk vagy nem akarjuk látni a j vő kiszámíthatatlan tényez it. Úgy gondoljuk, hogy elég, ha csak a mának éltink, hiszen rigyis van valaki - aZaZ az áL am -' aki minden k rtilmények kozott gondoskodik rÓlunk: legyiink akár betegek, munkanélkÍ.

Ez azonbanfa-ttilistévedés! Ha mi nemkészídtik elósaját és gyermekeink j vójét, ami tud. Ha saj t magunk sztímdra nemvagyunk eléggéfontosak, akkor miért vőrjuk el mindezt aztíl. Ha on most ébredt rá, mennyi tennivalőja is van ezen a téren, de nem tudja, merre induljon, ne aggődjon. DÓ1jon hátra a karosszékben, és olvassa végigezta kcinyvet. Látni fogja: a lehetólcgjobb riton jár, hiszen felismerte: a kérdés ont is érinti. Mint minden, az anyagi fiiggetlenséghez vezetó t lé-pései is megtanulhatőak. Ha megértette ennek lényegét, máris hozzákezdhet a gyakorlatba valő átiiltetéshez: tervezés, fÓkuszálás, kitartás, céltudatosság és onmagunkba vetett hit - mindez jó segítítársa lesz ezen a hosszde annál r mtelibb titon. Ehhez kívánunk onnek jÓ olvasást, a gyakorlati megvalÓsításhoz sok si. Kívánjuk, hogy tíz, hrisz vagy otven év m lva, amikor gyer-mekének, unokájának adja kezébe ezt a k nyvet, az elm lt évekre visszate. Legyen élete olyan, amilyenrő. A kotet világszerte népes olvasőinak táborában Í. Koszonetnyilvánítás A kiemelkedó teljesítmények mindig a legkiilonbozÓ,bb emberek csodá1atos egytittmríktidésének eredményeként sziiIetnek. Nekem megadatott az a kiváltság, hogy egyedtilállÓ emberektÓ,l tanulhat-tam. Sajnos, képtelenség lenne itt mindegyikóji. Néhányan ktjztili. Winfried Noack lelkész' Peter Hovelmann, elsó tréncrem, aki megismertette velem a siker titkát és a barátság szépségét, Shami Dhillon, a kommunikáciÓ meste-re' valamint a milliárdos Daniel S. Pefra Sen, aki bevezetett a nagytÓke vi-lágába. Egyiki'ik sem kÖnnyítette meg a dolgomat, de hát ismeretes, hogy teher a att nó a pálma.

Szeretném még kiemelni tigyvezetónk, Jeroen Vetter tevékenységet; ugyanis az 6 példát an igyekezetének és tudásának koszon-hetóen egyre t bben látogatják szemináriumainkat. Last but not least - koszcjn m élettársamnak, Cécile-nek, hogy támo. Ami-őta megismertem ót, tudatosabban és intenzívebben élek. E císzo Tudja mi az, ami a legtribb embert visszatartja attÓl, ho-ey olyan életet éljen, amelyrÓ1álmodik? A pénz! Semmi más, csak apénz. Apénzazélethezva ő hozzáál ás "konyv: A bizalom ara E-KONYV," egy bizonyos szel emi magatartáS ti'ik rképe, így nem véletlen, hogy nagyon fontos szerepetjátszik az élettinkben. A pénz-energia; minél nagyobb energiát fekteti'ink az é konyv: A bizalom ara E-KONYV valÓban fontos dolgaiba, annál gazdagabbak lehettink. Az igazánsikeres emberek rendelke znekazza a képességgel, hogy nagyon sok pénzÍ. Néhányan megÍrz1kvagyo-nukat, mások embertársaikjavát szolgálják vele. Kozcjs benntik, hogy szinte ,dűhozzájuk apénz'. Azért ne hangsrilyozzuk tril a pénz jelentőségét! Tudja, mikor játszik a pénz ttt zottan nagy szerepet? Amikor nincsen, amikor tires mináen zse-btink. Ha anyagi gondjaink vannak, apénzért valÓ aggÓdás megterheli a mindennapjainkat. Ahhoz, hogy ezen v á toztatnitudjunk, egy szer azé etben komolyan kell foglalkoznunk ezze a témával. Ha ezt megtetttik, látni fog-juk, hogy apénz: támasz- az é et minden teriiletén. Mindannyiunknak vannak á mai, és van egyfajta elképzeléstink anÓl' hogy hogyan szeretnénk élni, és mi az' ami bizonyos mértékben jár nektink. A lelktink mélyén hinniakarunk abban, hogy képesek vagyunk jobbá tenni a világot. Sajnos, gyakran tapasztalom, hogy a hétkoznapok, a realitások megfojtják az álmokat. Sokan elfelejtik: nemcsak hogy szi.

Megfeledkeznek errÓ1, mert azt hiszik, hogy nem képesek megszabadulni a mindennapok nehézségeitÓ1. Szívesen éljtik bele magunkat az á dozat szerepébe. Kompromisszumo-kat k tlink - és mielőtt észbe kapnánk, az élet már el is rcippent a fejtink fd citt. Gyakran okoljuk anyagi helyzettiket azért,hogy ne-,igy éltink, aho-gyan szeretnénk. Tobb mint egy évtizede foglalkozom apénzzea sikcrrcl és a szerencsével. Így sajátítonam e azta készséget, hogy a pénzt diff'crcnciáltan és más szem-mel is néznitudjam: apénz egyrészt meggátolhatja, ho. Ezze ak nyvvel az on személyes trénereként állok rendelkezésre' Bol-doggá tesz, ha továbbadhatom mindazt, amit megtanultam és átéltem. Sze-retném tnt elvezetni odáig' hogy a pénze dolgozzon tnért, és ne fordítva. Azanyagi biztonság aztjelenti, hogy lényegesen szabadabban és ftiggetle-nebbtil é heti. Amikor erre rájottem, hirtelen ellenállhatat anvágyatérez-tem, hogy tudásomat másokka is megosszam. Elkoteleztem magam arra' hogy akivel kapcsolatba keriil k, és aki erre igényt tart, annak segítségére Ieszek az anyagi ftiggetlenséghez vezetí ton.

Ahogyan meg lehet tanulni repti lógépet vezetn i, bti várkod n i vagy program ozn i, u gy an gy mi nd e nki ké-pes aÍTa' hogy elsajátítsa ajőlét alapjait. Az konyv: A bizalom ara E-KONYV százmilIiÓ elérésére t bb lehetóSég is kínálkoz1k. EzekkozÍil mu-tat be egyet a k vetkezó négy - a konyvben bóvebben kifejtésre kertiló - stratégia: l. Megtakarít egy bizonyos százalékot; 2. Befekteti a megtakarít ott pénzt; 3. Megnove i a bevételét; 4. Ebból a megncivekedett jovede embÓ,l ismét megtakarít egy bizonyos százalékot. HaeztaZutat kciveti, akkor-elérheti, sót meghaladhatja a l

Boltjaink Fizetés és szállítás Segítség Hírlevél Help. Regisztráció Elfelejtett jelszó. Belépés folyamatban Részletes keresés kategória. A mezők bármelyike illeszkedjen. A mezők mind illeszkedjen. A magyar olvasók előtt már ismert a skót Mackenzie család történelmi románcfolyama. A most magyarul is útjára induló fantasy-könyveiben alakváltók és Bővebb ismertető Termékadatok Bolti készlet Vélemények. Amennyiben a Líra bolthálózatunk valamelyikében kívánja megvásárolni a terméket, abban az esetben az áthúzott szürke színű bolti ár lesz érvényes. Szállítás: munkanap. Bolti készlet. Kapható eKönyv formátumban is. Ez a termék törzsvásárlóként akár Ft. Legyen MOST törzsvásárló. Személyes ajánlatunk Önnek. Halálos arany J. Törött csontok Angela Marsons. Botrányos vágyak Elizabeth Hoyt. Rózsakői rejtélyek 2. A tüzes skót Julia London. Akik ezt a terméket megvették, ezeket vásárolták még. Képes Biblia Török József. Apu azért iszik, mert te sírsz! Farkas Attila Márton - Puzsér Róbert. Játék a végtelennel - Matematika kívülállóknak Péter Rózsa. Karácsonyi kalandok Tesz-vesz városban Richard Scarry.

Uralkodj magadon 4. Elátkozott királynők Cristina Morató. Részletesen erről a termékről. Bővebb ismertető. Termék adatok. Cím: A bizalom ára - Liam és Kim. Szerző: Jennifer Ashley. Kiadó: Kossuth Kiadó. A bizalom ára - Liam és Kim. A bizalom ára [eKönyv: epub, mobi]. A tökéletes nevelőnő [eKönyv: epub, mobi]. Az elrabolt menyasszony [eKönyv: epub, mobi]. Gyilkosság a cselédfertályban [eKönyv: epub, mobi]. Lady Isabella botrányos házassága [eKönyv: epub, mobi]. Lord Cameron bűnei [eKönyv: epub, mobi]. Lord Mackenzie tébolya [eKönyv: epub, mobi]. Mackenzie férfias játékai [eKönyv: epub, mobi]. Szabadító szerelem [eKönyv: konyv: A bizalom ara E-KONYV, mobi]. Bolti készlet Amennyiben az Ön által választott könyvesbolt neve mellett szerepel, kérjük kattintson a bolt nevére, majd a megjelenő elérhetőségeken érdeklődjön a készletről és foglalja le a könyvet. Baja, Family Center Líra Könyvesbolt. A z Kossuth Kiadó toplistája. Halhatatlan J. Dos Santos. Tom Hanks szerint a világ Gavin Edwards. A sárga csillag gyermekei Mario Escobar. Meryl Streep, Hollywood királynője Erin Carlson.

Quentin Tarantino, Hollywood brigantija Ian Nathan. Líra Nagykereskedés. Kiadó Kereskedelmi rendszer. Athenaeum Kiadó. Corvina Kiadó. General Press Könyvkiadó. Magvető Kiadó. Manó Könyvek Kiadó. Menő Könyvek Kiadó. Partvonal Kiadó. Rózsavölgyi és Társa Kiadó. Szépmíves Könyvek Kiadó. Líra bolthálózat. Líra Könyvklub. Törzsvásárlói rendszer. Líra nagykereskedelem. Hírdetési lehetőségek. Segítség Adatkezelési szabályzat Oldaltérkép. Minden jog fenntartva © Líra Könyv Zrt. A weblapon található információk közzétételéhez, másolásához a működtetők konyv: A bizalom ara E-KONYV beleegyezése szükséges. Powered by ERBA Minden jog fenntartva. Belépek a fiokomba! Elfelejtett jelszó. Új vásárló vagyok!