Konyv: Magyar utonevkonyv:


Konyv: Magyar utonevkonyv:

PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 198475077
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 11,44

MAGYARÁZAT:Konyv: Magyar utonevkonyv:

Ez az első olyan magyar névkönyv, amely anyakönyvezhető utónevével anyakönyvi és helyesírási normaként szolgál a születési anyakönyvi bejegyzések alkalmával az illetékes szervek, a szülők és az egész magyar nagyközönség részére. A névkönyv az anyakönyvezhető utóneveket nem pusztán felsorolja, hanem névcikkeiben az egyes utónevek eredetéről és jelentéséről is tájékoztat. Feltünteti "konyv: Magyar utonevkonyv:" a hivatalos nevek becézett formáit, anyakönyvezhető rokon neveit, névnapjait, valamint az egyes nevek gyakoriságának ismertetésére az Az konyv: Magyar utonevkonyv: származtatásához feldolgozta a magyar nyelvtudomány gazdag névtani irodalmát, ezenkívül az angol, finn, francia, holland, német és orosz nyelvtudományi szakirodalom legjelentősebb alkotásait; emellett saját származtatásokat is ad. A nyelvtudomány művelői szófejtő szótár értékű,… tovább. A nyelvtudomány művelői szófejtő szótár értékű, összefoglaló névtani kézikönyvként használhatják; mintegy tízezer becenevével pedig újabb nyelvészeti, névtudományi kutatások forrása lehet. Ma vettem észre, hogy erről a kötetről nem írtam pedig az egyik kedvencem, már egyáltalán az, hogy van ilyen összeállítás. Szeretem a névmagyarázatait, nem mindig tetszenek a becézésre ajánlott formák de ez annyira egyedi, az sem tetszett, ahogyan engem a családban becéztek, pedig benne van az konyv: Magyar utonevkonyv:. Mindig érdekelt, hogy milyen indíttatás alapján választanak nevet gyermeküknek az emberek, a divat nagy befolyásoló, meg a TV sorozatok is.

Szerencsére a lányaim szeretik a nevüket, de a fiatalabb és párja elég érdekes nevet választott egyik leendő fiuknak, amivel nem tudtam még megbarátkozni. Imádtuk olvasni a barátnőimmel kamaszkoromban, az aktuális szerelmünk vezetéknevéhez választottunk keresztneveket. Máig konyv: Magyar utonevkonyv: a cetli, ahol jövendő hat gyermekem neve szerepel, mindegyik k-val kezdődik, hogy alliteráljon a vezetéknévvel, és mindegyik gyereknek dupla keresztnevet választottunk. Fiúként pedig könnyű dolgom volt az adott vezetéknév mellé nevet keresni az esetleges jövőbeli gyermek ek nek is. Annyi bajom van csak vele, hogy a mi otthoni példányunk elég régi kiadás apámék az én érkezésemkor szerezték beés mára elavulttá vált, fel kellene újítani…. Nagyon szerettem régen ezt a könyvet, mikor még nem voltak gyerekeim állandóan ezt böngésztem, az éppen aktuális apajelölt vezetéknevéhez igazítva a keresztneveket: Azóta két gyermekem született, a nagyobbik nevét ebből a könyvből választottam ki, a kicsiét nem, de mindig jóleső érzéssel forgatom. Fiatal koromban kedvenc könyvem volt, még a zsebpénzemből vettem… Még ma is őrizgetem azt az első példányt. Nemcsak, hogy nem létező és nevetésre ingerlő becézőnevek vannak benne tömegével, de gyakran használtak hiányoznak. Olyan, mintha nem gyűjtőmunka után állították volna össze a becéző formák listáját, hanem hasraütésszerűen. Nagyon hasznos gyűjtemény! Én egyszer kiírtam a héber és a görög eredetű neveket, mindet. Szép, istenes jelentésűek. Pro tagság Üzenet a Molynak meta. KulturtradeBudapest, AkadémiaiBudapest, AkadémiaiBudpest, Új hozzászólás. Az én gyerekeimnek sincs hétköznapi neveik, de azért ezen jókat szoktam mosolyogni.

Pontosság ellenőrzött. A Magyar utónévkönyv a Magyarországon anyakönyvezhető utóneveket tartalmazza, közzétéve eredetüket, beceneveiket, névnapjaikat és gyakoriságukat. Kiegészítésképpen tanácsokat ad a megfelelő név konyv: Magyar utonevkonyv: valamint röviden közli az anyakönyvezhetőség szabályait is. Első ízben ben jelent meg Ladó János szerkesztésében, tól társszerkesztője Bíró Ágnes. A névkönyv eredeti célja az volt, hogy az anyakönyvi hatóságok számára a magyar anyanyelvű magyar állampolgárságú gyerekek anyakönyvezésénél utónévjegyzékként szolgáljon. Első kiadásakor, ben az akkori anyakönyvi jogszabálygyűjtemény csak elvi szabályozást tartalmazott, utónévjegyzék nem tartozott hozzá. Azelőtt legutoljára az as jogszabálygyűjtemény tartalmazott mellékletként utónévjegyzéket, de ez re elavult mind névanyagában, mind névformáiban, tehát tartalmilag és helyesírásilag egyaránt. Ezért a Minisztertanács Tanácsi Hivatala a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetét kérte fel egy korszerű utónévjegyzék elkészítésére, az Intézet pedig Ladó János nyelvészt bízta meg a feladattal. Az Intézet vezetősége a munka folyamán több megbeszélésen és értekezleten vitatta meg a névkönyv elvi és gyakorlati problémáit. A nagyszabású gyűjtő- és rendszerezőmunkában sok külső munkatárs is részt vett: dr. Virágos Péterné tanárok, valamint Rajk Gyula, dr. Szabadi Béláné és Szvierczek Gyula. A Magyar Televízió Grétsy László felhívást tett közzé, melyben a Magyar utónévkönyv részére ritka utónevek beküldését kérte. A felhívás hasznosnak bizonyult, mert a nézők levélben 35 névadatot küldtek be. Ebben a hatalmas mennyiségben sok értékes névtudományi adalék mellett olyan, az addigi névanyaghoz képest új utónév is volt, mely később bekerült a névkönyv anyagába. Az összegyűjtött névanyagból az anyakönyvezésre javasolt nevek jegyzékét női és férfinevet külső szakértőnek: nyelvészeknek, pedagógusoknak, íróknak, anyakönyvi fórumoknak az Intézet elküldte véleményezésre.

A listából a bizottság törölt női és férfinevet. Az ajánlott kategóriába sorolt női és férfinevet, az elfogadható kategóriába sorolt női és férfinevet, vagyis összesen anyakönyvezhetőnek minősített női és férfinevet, összesen nevet. Az utónevek helyesírásáról, valamint a névkönyv összeállításának elvi kérdéseiről a Helyesírási Bizottság és a Nyelvművelő Munkabizottság Az anyakönyvezhető nevek kiválasztásakor az volt a szempont, hogy a konyv: Magyar utonevkonyv: társadalom különböző ízlésű csoportjai az addiginál nagyobb utónévválasztékból választhassanak az ízlést és a világnézeti korszerűség elveit tekintetbe véve. A névkönyv ajánlott konyv: Magyar utonevkonyv: elfogadható kategóriába sorolja a neveket. Az ajánlott nevek csoportjába kerültek azok a nevek, melyek régebben közismert, meghonosodott illetve az utónévkönyv összeállításának idején elterjedt vagy terjedőben lévő nevek. Az elfogadható kategóriába tartoztak a ritkább, szokatlanabb, még meghonosodásra váró vagy elavulóban lévő nevek. Minden nevet rövid, általában soros cikkben tárgyal a könyv. A név után az eredete és legtöbb esetben a jelentése olvasható. Az eredetről írva hely hiányában csak a legősibb nyelvet említik meg, a közvetítő nyelveket nem, mivel ezek sok esetben nincsenek is felderítve. A Becézés rovatban a név becenevei olvashatóak ábécérendben.

Ebben a rovatban a szerkesztők nagymértékben támaszkodtak a televíziónézők által beküldött névanyagra is. A Rokon név vagy Rokon nevek rovatban az adott nemen belül azokat az anyakönyvezhető neveket sorolja fel, melyek a címnévvel együtt egy alapnév önállósult változatai vagy származékai. A Névnap rovatban a címnév névnapjai olvashatóak naptári sorrendben. Ahol a szerkesztők a névnap megjelölésének egyetlen forrásával sem találkoztak, ott a névnapokat hagyományos naptárszerkesztő módszerrel végezték el, konyv: Magyar utonevkonyv:. Gyakoriságként az es születési anyakönyvi bejegyzések számát közli a könyv a KSH által szívességként rendelkezésre bocsátott kéziratos statisztikai kimutatás alapján. Az eredeti, Ladó-féle utónévkönyv után szinte évente újra megjelent, változatlan kiadásban. A es évekre átdolgozása sürgős feladattá vált, mivel az anyakönyvekbe a könyvben megadottakon kívül is sok új utónevet jegyeztek konyv: Magyar utonevkonyv:, hiszen külön engedéllyel mindig is lehetséges volt a hivatalos listában nem szereplő nevet bejegyeztetni. Ráadásul a névtudományban is sok új eredmény született. Az as új kiadásban, amelynek társszerzője Bíró Ágnes, férfi és női név szerepel összesen névami férfi- és női névvel több, mint az es kiadásban. Az új kiadásban megszüntették a nevek ajánlott és elfogadható kategóriába való osztását, de a nevek cikkeinek szerkezete ugyanaz maradt, kivéve a gyakorisági adatokat, amelyek már nem az es évről szólnak, hanem a es évekről. Az utónévkönyv új kiadásának 9. A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából. Ez a közzétett változatellenőrizve : Kategória : Nyelvészeti szakkönyvek magyarul Magyar keresztnevek. Névterek Szócikk Vitalap. Nézetek Olvasás Szerkesztés Laptörténet.

Kezdőknek Segítség Közösségi portál Kapcsolatfelvétel Adományok. Mi hivatkozik erre? Kapcsolódó változtatások Speciális lapok Hivatkozás erre a változatra Lapinformációk Hogyan hivatkozz erre a lapra? Linkek hozzáadása.