Konyv: A farao embere


Konyv: A farao embere

PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 664978893
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 18,94

MAGYARÁZAT:Konyv: A farao embere

Pontosság ellenőrzött. A kőszívű ember fiai -ben bemutatott kétrészes magyar filmdráma Várkonyi Zoltán rendezésében. A forgatókönyvet Jókai Mór azonos című regényéből Erdődy János írta. A zenéjét Farkas Ferenc szerezte. Magyarországon A reformkor idején Nemesdombon haldoklik a mindenható főispán, Baradlay Kazimír, aki konzervatív magyar földesúrként az osztrák császár feltétlen híve. Kegyetlen és kíméletlen végrendeletet hagy három fia sorsáról és felesége jövőjéről. Ödönt diplomatának szánja, képviselje az uralkodó érdekeit Oroszországban. Richárd katonaként emelkedjék egyre magasabb rangra, ne nősüljön meg soha, ha csatában meghalna, csak "konyv: A farao embere" család fényét emelné. Jenő hivatalnokként Bécsben dolgozzék. Küzdje magát a saját erejéből egyre feljebb a ranglétrán, soha ne tudja meg, hogy a kőszívű ember őt szerette a gyermekei közül a legjobban. Felesége hat héttel a halála után menjen nőül Rideghváry Bencéhez, a császár által a vármegye élére kinevezett adminisztrátorhoz. Még halálos ágyánál özvegye megfogadja, hogy a férje által parancsoltaknak éppen az ellenkezőjét fogja végrehajtani: hazahívja három fiát, hogy mindannyian Magyarország szabadságáért küzdjenek. Ödön éppen Szentpétervárott mulatozik, amikor megkapja édesanyja hazahívó levelét.

Egy percig sem késlekedik, azonnal útnak indul a fagyos orosz télben. Barátja, Leonin segíti a szánúton, ahol hamarosan farkasokkal is meg kell küzdeniük. Jenőt és Richárdot Bécsben látjuk a Plankenhorst-palotában. Jenő Alfonsine-nek, a bátyja Liedenwall Editnek udvarol. Alfonsine valójában Palvicz Ottóba szerelmes, titokban gyermeket is szült neki, de Ottó szegény katonatiszt, így nem lehetnek egymáséi. Richárdot egy idő után elszakítják Edittől, a lányt a rokonai a Brigitta-szüzek kolostorában rejtik el. Baradlayné próbára teszi Lánghy Aranka hűségét Ödön iránt, ám a lány becsülettel kiállja a próbát. Nemesdombon esküvőre gyülekeznek a megye nagyjai, eltelt a végrendeletben megszabott hat hét, de meglepetésre nem Mária asszony adja a kezét Rideghvárynak, hanem Ödön és Aranka kézfogóját ünnepelhetik az egybegyűltek. A megyegyűlésen egyre erőteljesebb a fekete és a fehér tollasok közötti harc. A haladók egyre jobban a sarokba szorítják a követeléseikkel a maradiakat. Rideghváry Bence a gyűlés feloszlatását tervezi, de a haladók készen állnak akár fegyverrel is ellenállni, de nem kerül sor összetűzésre, mert megérkezik Ödön, aki örökös főispánként rendet tesz a torzsalkodók között. Átveszi a megye irányítását, Rideghváryt elmozdítja a posztjáról. A császárpárti főúr, mielőtt visszatér Bécsbe, figyelmezteti az özvegyet, hogy a fiával letért a Baradlay Kázmér által megszabott útról. Valóban magasra juthatnak, de ennek a magaslatnak a neve: a vérpad. Plankenhorsték látszólag átállnak a forradalmárok oldalára, de valójában a császár hívei maradnak, sőt kémtevékenységet is folytatnak Windisch-Grätz herceg számára. Richárd megmenti Edit kolostorát a csőcseléktől, összebarátkozik a forradalmár fiatalokkal. Jenő is belép a bécsi diáklégió tagjai közé, de nem meggyőződésből, hanem a szerelem vezette lépteit. Richárdot édesanyja rábeszéli, hogy szökjön huszárcsapatával Magyarországra.

Edit kihallgatja soror Remigia és Plankenhorsték titkos megbeszélését, és nem hagyja elveszni kedvesét. A korábban megtudott titkos kódokat használva megtéveszti Palvicz Ottót, így a huszársereg egérutat nyer üldözői elől. A bécsi forradalom napjai meg vannak számlálva, a barikádharcokban a tüzérséggel megerősített, túlerőben lévő császári csapatok vereséget mérnek a felkelőkre. A bécsi fiatalok menekülnek, eközben Mausmann megmenti Edit életét. Konyv: A farao embere haldoklik, a Plankenhorst-ház felé menekül, de az otthon lévő nők nem segítenek neki. A hős forradalmár halála előtt még látja, hogy a szeretett nő házának erkélyén szorgos kezek zászlót cseréltek. A német trikolór helyett újra az osztrák császár zászlaját lobogtatja a szél. Baradlay Richárd huszárcsapatával emberfeletti akadályokon keresztül tör utat magának Magyarország felé. Nyomukban Palvicz Ottó és vértesei haladnak, két különálló hegyorom tetején a két vezér pisztolypárbajt vív. Egy kőbányában — elsősorban Pál úr cselének köszönhetően — a huszárok kitörnek a bekerítésből. Bécsben Jenőt Plankenhorsték és Rideghváry megpróbálják behálózni, s arra rávenni, hogy fogadja el bátyja követségi titkári beosztását, vegye el feleségül Alfonsine-t. A legkisebb Baradlayt felkeresi az édesanyja is, és szelíd, szívre ható szavakkal rábeszéli, hogy tartson vele haza Magyarországra. A három Baradlay hazatér, mindhárman magyar földre lépnek. Ödön kormánybiztos, Richárd az életéért harcoló magyar sereg huszártisztje, Jenő az ősi kastélyban védelmezi az otthonmaradottakat. Az isaszegi csata döntő küzdelem az es tavaszi hadjáratban. Richárd embereivel bekapcsolódik a küzdelembe, a Bécsből elmenekült diáklégió maradványával harcolnak az osztrák császár fölényben lévő serege ellen. Richárd ismét összecsap Palviczcal, a kardpárbajban mindketten megsebesülnek, leesnek a lovukról. A két lovascsapat menteni akarja a saját parancsnokát, de a két hős életveszélybe kerül. Pál úr ráveti magát szeretett gazdájára, így Konyv: A farao embere testét a sajátjával védve meg, őt tapossák halálra a lovak patkói.

Palvicz a halálos ágyán megkéri Richárdot, hogy keresse meg a gyermekét, minden fontos iratot átad erről korábbi ellenfelének. A magyar sereg győzelmet győzelemre halmoz, a bécsi haditanács kétségbeesetten készül Bécs — magyarok általi — ostromára. A honvédsereg azonban májusában Buda ostromát kezdi meg — hatékony ostromágyúk nélkül. A kezdeti magyar támadások nem járnak sikerrel, az osztrák várvédők visszaverik a forradalmi csapatokat. Heinrich Hentzi vezérőrnagy lövetni kezdi Pestet, köztük az Al-Dunasor palotáit, épületeit. Az osztrák tüzérek pontos lövései nem kímélik azt az épületet sem, ahol a magyar sereg haditanácsa tartózkodik. Egy áruló, Rideghváry Bence éjszaka, fényjelekkel segíti az osztrákokat. Mihály mester leleplezi a kémet, a két ember küzdelméből a hazafi csizmadia kerül ki győztesen. Ödön és Richárd forradalmi párbajt vív egymással, mert a haditanácsban Richárd gyávának nevezte a bátyját. A párbajból Ödön kerül ki győztesen, ráadásul megmenti öccse életét, a vár fokán békül meg egymással a két testvér. Mausmann, a verselő diák az ostrom közben hősi halált hal.

A szabadságharc elbukik, emigráció, börtön, halálbüntetés vár a forradalomban és szabadságharcban részt vevő magyarokra. Ödön is úttalan utakon menekül, Richárd börtönben várja a konyv: A farao embere ítéletet. Ödön hazajut Nemesdombra, az ősi kastélyba, a hatalom felé jelezve hollétét, várja a bíróság konyv: A farao embere idéző hivatalos iratot. Levelet azonban Eugén von Baradlay kap, aki — bár a családja nyugtalanul faggatja — nem árulja el, hogy honnan, kitől kapott levelet. Egy véletlen névcsere következtében őt idézzik meg a bátyja helyett a hadbíróság elé. Az Ödön nevet nem Edmundra fordították le, ahogyan kellett volna, hanem Eugénre ami valójában Jenőt jelent. A legfiatalabb Baradlay bátran áll bírái előtt, vállalva Ödön tetteit, ezért őt ítélik halálra, és végzik ki az osztrákok. Alfonsine konyv: A farao embere esküszik a Baradlay család ellen, ezért felkeresi Haynau táborszernagyot, hogy értesítse, a teljhatalmú urat hamarosan leváltják, mert Európában nagy a felháborodás a magyarok elleni kegyetlen bosszúhadjárat miatt. A delnő kéri Haynaut, hogy a még ítéletre váró rabok kapják meg gyorsan méltó büntetésüket. A fejgörcsök embere megtudván, hogy feleslegessé vált, s másnap útilaput kötnek a talpára: megkegyelmez valamennyi, még a börtönében várakozó fogolynak.

Baradlay Richárd is így menekül meg a biztos haláltól. Bécsbe utazik, hogy megkeresse szerelmét, Editet. A Palvicz által korábban átadott dokumentumokkal kényszeríti Plankenhorstékat, hogy adják ki számára a lányt, mivel egy árva gyermek számára kell anyát szereznie. A nemesdombi konyv: A farao embere érkező csendőr Baradlay Eugén hagyatékát és levelét hozza. Az édesanya szívszaggatóan zokogva borul rá kedves gyermeke golyók által átlyuggatott mellényére. Az utószinkron készítésénél a farkasok vonyítását Alfonzó adta elő. A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából. Ez a közzétett változatellenőrizve : Hasonló cikkcímek és megnevezések: A kőszívű ember fiai egyértelműsítő lap. Sablon:Várkonyi Zoltán m v sz. Nyugati övezet A harag napja Simon Menyhért születése Különös ismertetőjel Dandin György, avagy a megcsúfolt férj A sóbálvány Merénylet Csutak és a szürke ló Az utolsó vacsora Fotó Háber Világos feladja A kőszívű ember fiai Egy magyar nábob Kárpáthy Zoltán Egri csillagok Szemtől szembe Emberrablás magyar módra Ártatlan gyilkosok Fekete gyémántok Keserű igazság Sablon:Jókai Mór munkássága m v sz. Hétköznapok Erdély aranykora Török világ Magyarországon Egy magyar nábob — Janicsárok végnapjai Kárpáthy Zoltán Szegény gazdagok Az új földesúr Mire megvénülünk A kőszívű ember fiai Fekete gyémántok Az arany ember Eppur si muove. És mégis mozog a Föld! A nagyenyedi két fűzfa Az utolsó budai basa A cigánybáró Lenczi fráter Sárga rózsa A jövő század regénye — Egész az északi pólusig Ahol a pénz nem isten Óceánia Szegény gazdagok Fekete gyémántok Az aranyember Névtelen vár Az új földesúr Az aranyember Fekete gyémántok Szegény gazdagok Sárga rózsa Melyiket a kilenc közül?

És mégis mozog a Föld Mire megvénülünk Névtelen vár Névterek Szócikk Vitalap. Nézetek Olvasás Szerkesztés Laptörténet. Kezdőknek Segítség Közösségi portál Konyv: A farao embere Adományok. Mi hivatkozik erre? Kapcsolódó változtatások Speciális lapok Hivatkozás erre a változatra Lapinformációk Hogyan hivatkozz erre a lapra? Română Hivatkozások szerkesztése.

A termék nincs raktáron, azonban Könyvkereső csoportunk igény esetén megkezdi felkutatását, melynek eredményéről értesítést küldünk. Bármely változás esetén Ön a friss információk birtokában dönthet megrendelése véglegesítéséről. Kosár mentése Konyv: A farao embere ürítése Pénztár. Az Ön böngészőprogramjában nincsenek engedélyezve a JavaScript-ek! Így az oldalunk fő funkcióit nem tudja használni! Főoldal Könyv Irodalom Szépirodalom Történelmi. Hui, a Kétszer Született látó és gyógyító lesz. A fáraó igényt tart szolgálataira, amit busásan honorál: Hui komoly vagyonra tesz szert, s a királyi udvarban is nagy befolyással rendelkezik. Az istenektől ajándékba kapott képességéért azonban nagy árat kell fizetnie: soha nem ismerheti meg a szerelmet, élete örök magányban telik, csak szemlélője Az istenektől ajándékba kapott képességéért azonban nagy árat kell fizetnie: soha nem ismerheti meg a szerelmet, élete örök magányban telik, csak szemlélője lehet mások boldogságának. A Látó mindennapjai a betegek gyógyításával telnek, ám egyszer a fáraó azt követeli Huitól, hogy fejtsen meg egy a fiára, Thotmeszre vonatkozó álmot, amely azt mutatja meg, ki lesz a Hórusz Trón örököse. Hui csak vonakodva engedelmeskedik, és hamarosan rádöbben, a fáraó és fia azt várja tőle, hogy álomfejtésével Amon tisztelete helyett a napisten, Ré elsőbbségének kultuszát támogassa. A Látó ezzel belesodródik a palotán belüli hatalmi ármánykodásba. Hui fél, hogy elveszti anyagi biztonságát, ezért azt mondja, amit elvárnak tőle, s az igazság elhallgatásával veszélyezteti Egyiptom jövőjét. Az istenek azonban szeretik Huit, gondoskodnak róla, és adnak neki még egy lehetőséget a megigazulásra. Hui tisztában van azzal, hogy élete a vége felé közeledik, de azzal is, hogy csak ettől az időtől kezdve járul hozzá Egyiptom történetéhez.

Utolsó ismert ár: 3 Ft. Válassza az Önhöz legközelebb eső átvételi pontot, és vegye át rendelését szállítási díj nélkül, akár egy nap alatt! Nincs értékelés. Ezek is érdekelhetik Kapcsolódó termékek. Ez a könyv a copingról szól, arról, hogy az ember miként próbál mgküzdeni a problémáival. Zseniális, az írónőnek biztos van pszichológiai képzettsége, annyira részletesen ábrázolja a zaklatottságot, konyv: A farao embere frusztráltságot, a kilátástalanságot. Minden probléma és annak ellenére, hogy semmi öröme nincs az életében Hui minden anp felkel és mások segítésével foglalkozik. Zseniális, a 3 kötetet 1 hét alatt olvastam el úgy, hogy közben dolgoztam is. Még több a szerzőtől Kategória bestsellerei Kiadói újdonságok. A fáraó embere Pauline Gedge. Törzsvásárlóként: pont. Ida regénye Gárdonyi Géza. Blanka Lipinska. Légy ott Isztambulban Konyv: A farao embere Brown. A csütörtöki nyomozóklub Richard Osman. Szédítő Balaton R. Kelényi Angelika. Dharma Szűcs Péter. Teljes lista. Bűn és bűnhődés Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij. A mágia diadala Nora Roberts. Alapítvány Isaac Asimov. Légszomj Roboz Gábor. A Dűne Istencsászára Frank Herbert. Kognitív viselkedésterápia egyszerűen Seth J. Kívánságlistához adom. Események