Konyv: Az oroszlan karmai


Konyv: Az oroszlan karmai

PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 944809985
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 13,92

MAGYARÁZAT:Konyv: Az oroszlan karmai

A gyors helyzetfelismerés, a helyes véleményalkotás, a hatásos cselekvés elengedhetetlen konyv: Az oroszlan karmai az eredményes hírszerző és kémelhárító munkának. A titkosszolgálatok tevékenysége gyakorlatilag gyors, helyes és nem utolsósorban hatásos rögtönzések időzített sorozatából tevődnek össze. Mozzanataiból nem konyv: Az oroszlan karmai a kezdeményezés. Ez nem mond ellent annak, hogy az eredményért néha hetekig, hónapokig idegeket, fizikumot megfeszítően kell fáradozni. A titkosszolgálatok műhelytitkai iránt tanúsított érdeklődése bőséges ismeretanyag birtokába juttatta. A hírszerzés és a kémelhárítás gazdag tárházából merítve négy kötetben írta meg izgalmakban bővelkedő az olvasóközönség érdeklődésére leginkább számot tartó eseményeket. A tanulságokat nem nélkülöző fordulatokban gazdag sorozatok kötetei: Az oroszlán barlangjában A vércsék karmai között A Kitty szalon rejtélye Bitófa a börtön udvarán Az írások mindegyike dokumentum értékű, és az író gazdag történelmi ismereteiről tanúskodik. A könyvek hangvételében az író stílusában - az érdekfeszítő fordulatok megrajzolása mellett- érvényesül a líraiság. Bármennyire hihetetlen, már több mint húsz éve dolgozik a német hírszerzés és elhárítás központjában, amikor ben, a háború befejezésének küszöbén, a szovjet hadvezetés utasítására meg kell hiúsítania az évszázad talán legnagyobb titkos akcióját. A feladat végrehajtása szinte emberfeletti nehézségekbe ütközik, és hallatlanul veszélyes.

Pengeéles helyzetekbe, látszólag megoldhatatlan problémákba bonyolódik Stirlitz, különösen amikor a Gestapo kompromittáló helyen megtalálja ujjlenyomatát. Pedig még meg kellene mentenie egy lebukott rádiósnőt, párhetes gyermekével, a biztos pusztulástól, s ami a fő: meg kell hiúsítania egy svájci titkos tárgyalást. Míg Stirlitz végzi feladatát, a gyűrű mind szorosabban fonódik köré Már régóta megfigyelt egy különös jelenséget a nőknél: a szép archoz többnyire rossz alak járul, finom kezük a pipaszár lábú nőknek van, a szép sűrű haj pedig vastag és formátlan nyakat takar. Vajon közös megbízatásukban, mely mindkettőjük számára élet-halál kérdése, nem fogja-e túlságosan is befolyásolni az a hirtelen fellobbant vonzalom? Mert ha igen, akkor ez az asszony és jómaga halálos ítéletével lesz egyenlő. A skandináv hősi énekekről. Pedig magával minden teketória nélkül lefeküdnék. Akár most rögtön. A századik évfordulón Max Hastings egyrészt azt vizsgálja, hogyan robbant ki a háború, másrészt hogyan élték meg férfiak és nők milliói az első hónapok megpróbáltatásait.

Úgy látja, hogy a háborúért a fő felelősség Ausztriát és Németországot terheli. Jóllehet mérhetetlen tragédia lett belőle, Hastings szenvedélyesen tagadja azt az "emelkedett nézetet", hogy ezt a háborút nem volt érdemes megnyerni. Európa szabadsága érdekében, szögezi le, Vilmos császár Németországát mindenáron le kellett győzni. Ahogyan leírja a kezdeti harcokat, az meg fogja lepni azokat, akiknek a háborúról csak a sár, a szögesdrót, a lövészárok és a rohamsisak jut eszébe. Hastings beszámol arról a szinte idilli képről, hogyan vonult csatába a francia hadsereg az érintetlen tájon piros-kék egyenruhában, lovon ülő tisztek vezetésével, verdeső zászlók alatt, zeneszóra. Az egész háború legvéresebb napja a nyugati fronton Négy nappal később Le Cateau-nál a britek különleges ütközetet vívtak az előrenyomuló ellenséggel, a történelem egyik utolsó "klasszikus" ütközetét. Októberben pedig, az első yperni csatában, retten áron megtartották a szövetséges arcvonalat a nagy erejű német támadásokkal szemben. A szerző kitér a szerbiai, kelet-poroszországi és galíciai vadállati küzdelmekre is, ahol karácsonyra a németek, osztrákok, az oroszok és a szerbek hárommillió fős veszteséget okoztak egymásnak. A színhely Buda. Itt gyülekeznek Európa számos országából a lovagok, hogy Zsigmond magyar király vezetésével kiűzzék a törököt Nikápolyból. Hiába harcoltak hősiesen a lovagok, Bajazid szultán győzött. Ugyanebben az időben Közép-Ázsiában egy másik uralkodó, Timur Lenk a régi mongol-török birodalom feltámasztásán munkálkodott, de útjában állt Bajazid szultán.

Még négy évtized volt Nándorfehérvárig. Az olaszt magára hagyta a kávéházban, egy darabig habozott: elmenjen-e a találkozóra? Aztán mégis úgy döntött, hogy kockáztat, bár lehet, hogy helyesebb volna De folyton a négynapos határidő járt az eszében, ennyit adott a központ, szüntelenül a gyárban végrehajtandó akció lehetőségeit latolgatta Már éppen befordult a kapun, amikor kiáltást hallott és üvegcsörömpölést. A második emeletről leesett egy virágcserép, és a járdán apró darabokra tört. Kloss fel sem nézve meggyorsította lépteit. Az üres járdát látta csak maga előtt, semmi egyebet, csak konyv: Az oroszlan karmai üres járdát. Finom, csaknem észrevétlen mozdulattal előbbre húzta derékszíján a pisztolytáskát. A háború menetét az olyan új fegyverek mint a géppuska, géppisztoly és automata karabély megváltoztatták, de a korszerű harceljárások is új, olyan fegyvereket követeltek, amelyek képesek voltak a kor katonáinak igényeit konyv: Az oroszlan karmai. Ez a könyv a múlt század óta kifejlesztett és használt legfontosabb kézifegyverek színes katalógusa. Minden fegyvert különleges eljárással fényképeztünk le. A színes képek egy dupla oldalon találhatók, a fegyver harcászati-technikai adataival és fejlesztésének rövid történetével együtt.

A lőfegyver-kategóriába a géppuskát, géppisztolyt, puskát és karabélyt, pisztolyt és revolvert, valamint a kézi páncéltörő fegyvereket soroltuk. Minden fejezet egy áttekintéssel kezdődik, amely bemutatja a különböző típusú lőfegyverek történetét, egy különleges színes metszeten pedig az látható, hogyan működnek. A kötet több mint lőfegyvert, néhány ismert, s talán kevésbé ismert típust tartalmaz. Ez a könyv kiemelkedő az illusztráció minőségét, a szöveg hitelességét tekintve, és bizonyosan nélkülözhetetlen darabjává válik minden haditechnikát kedvelő olvasó könyvtárának. Carus T. A veszteségek mind a katonaság, mind a polgári lakosság körében hatalmasak voltak. A háború összes emberáldozatának száma mintegy 9 fő volt. Németország 1 főt, Franciaország 1 főt, Magyarország és Ausztria 1 főt, Nagy-Britannia főt, Olaszország főt, Konyv: Az oroszlan karmai főt, Oroszország 1 főt veszített, hogy csak a legnagyobbakat említsük. Kötetünk a világháború legnagyobb csatáit, katonai offenzíváit foglalja össze - a főbb hazai szakirodalomra: különös tekintettel Galántai József, Gróf Andrássy Gyula, Diószegi István, Tokodi Gyula stb. Nem szükséges őt bemutatni: heteken át figyeltük lélegzetvisszafojtva izgalmasabbnál izgalmasabb kalandjait. Klossnak, vagyis annak a lengyel fiatalembernek, aki a német katonai elhárítás egyenruháját hordja, valóban ritka képességei voltak: bátorsága, helyzetfelismerése, lélekjelenléte, tökéletes nyelvtudása és nem utolsósorban rendkívül vonzó külseje alkalmassá tették arra, hogy emberfelettinek látszó feladatokat oldjon meg.

Mindazonáltal nem emberfeletti lény: egy csavar csupán a földalatti mozgalom, a hatékony ellenállás gépezetében, s az örökös életveszély közepette is érezni, szeretni tudó ember. A TV-nézők százezrei ezért szerették, s ezért fogja megkedvelni az olvasó is, aki korántsem izgul majd kevesebbet, mint a képernyő előtt. Minden erre vonatkozó további határozatot igyekszem Bernbe továbbítani. A találkozó helyét és a jelszót részleteiben beszéljék meg összekötőn keresztül. Makszim Iszajev. Berlin, Még aznap futárral megküldték a Front parancsnokságának. Egy héttel később a Front parancsnokságának felderítő osztályán hozzácsatoltak még néhány jelentést és dokumentumot, melyek a felderítő osztály három hős harcosának felkészítéséről és átdobásáról adtak hírt. És a kis csoport, Vihar őnagy vezetésével megkezdte a harcot a náci terv meghiúsításáért. Azt konyv: Az oroszlan karmai csendet, amelyben manhattani otthonában a szeptember ei apokalipszis pillanatáig élt. Most fülsüketítő zajjal törte meg ezt a csendet. Európában e könyv évtizedek óta nem tapasztalt felzúdulást váltott ki. Vitákat, veszekedéseket, szócsatákat, szenvedélyes dicséreteket, vad támadásokat. Olaszországban, ahol több mint egymillió példány kelt el, a mai napig a könyveladási listák élmezőnyében áll. Több százezren vették meg, és bestseller lett Franciaországban, Németországban és Spanyolországban is. Közismert bátorságával Oriana Fallaci az iszlám terrorizmus által előtérbe tolt kérdéseket feszegeti: az iszlám világ és a nyugati világ közötti ellentétet, sőt - véleménye szerint - összeférhetetlenséget, a Dzsihád világméretű realitását és az erre adandó válasz hiányát, a Nyugat nemtörődömségét. Fallaci brutálisan nyers szókimondásával és őszinteségével sorolja megalkuvás nélküli vádpontjait és szenvedélyes érveit, és leplezi le azokat a kényelmetlen igazságokat, amelyekről mindnyájan tudunk, de egyikünk sem meri kimondani azokat.

Könyörtelen logikával és szárnyaló értelemmel veszi védelmébe kultúránkat, és ítéli el vakságunkat, süketségünket, mazochizmusunkat, kényelemszeretetünket és a politikailag korrekt arroganciánkat. Minderről Fallaci modern Kasszandraként, egy próféta szavainak költői ihletettségével ír könyv hosszúságúvá nőtt nyílt levelében, amelynek mindnyájan címzettjei vagyunk. A könyvet egy drámai hangú bevezető is gazdagítja, amelyben Oriana Fallaci leírja, miként született és formálódott A harag és a konyv: Az oroszlan karmai, amit ő maga "a kicsiny könyvem"-nek nevez. Ebben az előhangban az írónő felidézi rendkívüli életútjának néhány epizódját, feltárja elszigetelődésének okait, elvárásait és megmásíthatatlan döntéseit. Nem véletlen, "konyv: Az oroszlan karmai" a Fallaci által "kicsiny könyv"-nek nevezett írás remekmű, lelkiismeretünket felrázó könyv, ugyanakkor egy lélek portréja is. Az írónőé. E könyv nyomot fog hagyni, akár egy tüske, amely értelmünkbe és szívünkbe fúródott. Öldöklő harc folyt Észak-Afrika sivatagaitól a csendes-óceáni szigetvilág egyenlítői dzsungelein keresztül egészen a sarkkörökig. Katonák harcoltak földön, vízen, levegőben, és még a tengerek felszíne alatt is.

Összecsaptak pár fős kommandók, hatalmas, többezres páncéloshadseregek, kicsi, gyors vadászgépek, nagylassú bombázók, óriási csatahajók és repülőgép hordozók. Ez a háború az emberiséget a halál, a félelem és a rettegés hatéves sötét időszakába taszította, és örökre megváltoztatta az egész világot. Figyelemre méltó módon a következő négy esztendőből hármat a fronton töltött, ahol az író szemével figyelte a történelem legirgalmatlanabb küzdelmét. Groszman közelről látta döbbenetes vereségeit és visszavonulásait, Moszkva védelmét és az ukrajnai harcokat. Jelen volt a kurszki "konyv: Az oroszlan karmai," a történelem legnagyobb páncélos-összecsapásában, és amikor a Vörös Hadsereg átment offenzívába, eljutott Bergyicsevbe. Ott beigazolódtak legrettenetesebb félelmei édesanyja és más rokonai sorsával kapcsolatban. Maga is zsidó lévén, vállalta a holocaust rémtetteinek pontos feltárását, ahogy a népirtás valós nagyságrendje kiderült. Hatalmas erejű, "A Treblinka nevű pokol" című beszámolóját bizonyítékként használták a nürnbergi perben. Az Író a háborúban egyedülálló tanúvallomás a keleti fronton zajló háborúról, és talán a valaha összeállított legjobb beszámoló arról, amit Groszman "a háború könyörtelen igazságának" nevezett. Nincs rossz idő, csak kicsi hajó - ironizálnak a tengerészek, midőn szembekerülnek a szeszélyes időjárás heves dühkitöréseivel, hisz tudják jól, hogy a házmagasságú hullámok, a sodró erejű viharok, az éles zátonyok, a zord hideg és az acéltestben megkapaszkodó jég még a leghatalmasabb hajóban is rettenetes károkat okozhat, szerencsétlenebb esetben akár a pusztulásba is ránthatja azt.

Ezért a nyílt tengeren való hajózás merész, kitűnően képzett és szélsőséges viszonyok közt is józan gondolkodású férfiakat kíván: mikor teremtett lélek sem tartózkodik száz és ezer tengeri mérföldnyi távolságra, a hajó pedig kiszolgáltatott a természet erőivel szemben, akkor minden döntésnek mázsás súlya van, és akár a legkisebb hiba, a legapróbb figyelmetlenség is katasztrofális következményeket vonhat maga után. A híres vadászgép a korai vadászgépektől, mint a Sopwith Camel és a Bristol Bulldog, a második világháború olyan legendás típusain át, mint a North American P Mustang, a mai gépekig, beleértve a legújabb F Raptort és a Eurofightert is, a vadászrepülőgép típusainak történetét mutatja be. A híres vadászgép a fejlesztés történetét, a repülőgép méreteire, tömegére, hatótávolságára, sebességére, hasznos terhelhetőségére, személyzetére, származási helyére kiterjedő adatokkal, fényképpel és színes oldalnézeti ábrával tárgyalva mutatja be a katonai repülés eszköztárának legjavát. Alighogy eltávoztak Washingtonból a japán kormány tárgyaló megbízottjai, amikor a japán haditengerészet egységei - elsősorban anyahajókról felszálló repülőgépek - váratlan támadást intéztek a Pearl Harbor-i támaszpont ellen, és megsemmisítették az amerikai flotta büszkeségeit. Ez volt a csendes-óceáni háborúnak az amerikaiakra "konyv: Az oroszlan karmai" szomorúan végződő nyitánya. Az amerikai flottának még arra sem volt ideje, hogy a csapásból felocsúdjon, amikor Japánban már újabb csapásra készülődtek.

Boltjaink Fizetés és szállítás Segítség Hírlevél Help. Regisztráció Elfelejtett jelszó. Belépés folyamatban Részletes keresés kategória. A mezők bármelyike illeszkedjen. A mezők mind illeszkedjen. Kinra Girls 3. Egy legenda szerint kincs van elrejtve a Bergström Akadémián. A Kinra lányok a keresésére indulnak, és egy titkos átjárót fedeznek fel, amit egy oroszlán lábnyoma jelez. Hová vezet vajon? És ki az a titokzatos férfiaki mintha egy lépéssel mindig az öt barátnő előtt járna? Bővebb ismertető Termékadatok Bolti készlet Vélemények. Amennyiben a Konyv: Az oroszlan karmai bolthálózatunk valamelyikében konyv: Az oroszlan karmai megvásárolni a terméket, abban az esetben az áthúzott szürke színű bolti ár lesz érvényes. Szállítás: munkanap. Bolti készlet. Ez a termék törzsvásárlóként akár Ft. Legyen MOST törzsvásárló. Személyes ajánlatunk Önnek. Kinra Girls 2. Kinra Girls 1. Szellem, hol vagy? Ó, Pénelopé! Kinra Girls 6. Kinra Girls 4. Mire vársz, hogy boldog légy? Akik ezt a terméket megvették, ezeket vásárolták még. A százéves ember, aki kimászott az ablakon és eltűnt Jonas Jonasson.

Az én testem Hoppál Bori. Kinra Girls 5. Egy ropi naplója A négy madár titka Kertész Erzsi - Berg Judit. Mary Poppins visszatér Pamela Lyndon Travers. Részletesen erről a termékről. Bővebb ismertető. Termék adatok. Cím: Kinra Girls 3. Szerző: Moka. Bolti készlet Amennyiben az Ön által választott könyvesbolt neve mellett szerepel, kérjük kattintson a bolt nevére, majd a megjelenő elérhetőségeken érdeklődjön a készletről és foglalja le a könyvet. Baja, Family Center Líra Könyvesbolt. Egy ropi naplója 15 - Mély víz Jeff Kinney. Midnight Sun - Éjféli nap - puha borítós Stephenie Meyer. Ambrózy báró esetei VI. Egy ropi naplója 1. Romhalmaz Jeff Kinney. Egy ropi naplója 2. Rodrick, a király - kemény borítós Jeff Kinney. Az elrejtett orákulum Apollón próbái 1. Rick Riordan. Líra Nagykereskedés. Kiadó Kereskedelmi rendszer. Athenaeum Kiadó. Corvina Kiadó. General Press Könyvkiadó. Magvető Kiadó. Manó Könyvek Kiadó. Menő Könyvek Kiadó. Partvonal Kiadó. Rózsavölgyi és Társa Kiadó. Szépmíves Könyvek Kiadó. Líra bolthálózat.

Líra Könyvklub. Törzsvásárlói rendszer. Líra nagykereskedelem. Hírdetési lehetőségek. Segítség Adatkezelési szabályzat Oldaltérkép. Minden jog fenntartva © Líra Könyv Zrt. A weblapon található információk közzétételéhez, másolásához a "konyv: Az oroszlan karmai" írásbeli beleegyezése szükséges. Powered by ERBA Minden jog fenntartva. Belépek a fiokomba! Elfelejtett jelszó. Új vásárló vagyok!