Konyv: A gondolat, mint teremto ero - Boldogsag, harmonia, jolet


Konyv: A gondolat, mint teremto ero - Boldogsag, harmonia, jolet

PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 566113456
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 9,65

MAGYARÁZAT:Konyv: A gondolat, mint teremto ero - Boldogsag, harmonia, jolet

Mottó : "Az a legfőbb dolgod az életben, hogy önmagadban létrehozd a -pontos- képzeletbeli mását mindannak, amit aztán a külvilágban valóra akarsz váltani. Mottó Idézet "Minden testet öltött dolgok nemzője a gondolat idea harmonia. A gondolat maga is energia - és információhordozó is egyben. Az a mód, hogy, hogyan adhatunk és biztosíthatunk neki a gondolatnak -folyamatosan- erőt és energiát, hogy -végső soron- manifesztál ódhasson, hogy a -számára biztosított- ÉletEnergia és ÉletErő hogyan kerül átalakításra szublimálásraés miként vehető használatba, saját- és embertársaink előnyére; -csak- ezeken a web-oldalakon olvashatók. Minden testet öltött dolgok nemzője az ideaazaz; a gondolat. Egészséges, konstruktív és harmónikus gondolatok -melyeknek energiát tudunk adni- és biztosítani, így "jolet" őket- egyensúlyt és harmóniát hoznak létre szervezetünkben éppúgy, mint -külső- körülményeinkben. Ok-okozat i összefüggésben élünk. Gondolat aink az okok indító okokkörülményeink az okozatok, mert mindig, minden, egy gondolattal kezdődik. Nemcsak fizikai világban létezünk, szellemi világban -is- élünk, ahol a -belső- gondolataink az okok, a -külső- körülmények pedig az okozatok. Gondolat aink determinálják a körülményeinket lásd még " Az ajánlott irodalom jolet oldalt, a megfelelő olvasmányokkal. Az ember szellemi tevékenysége, fizikumának működése és sorsa között, szoros kapcsolat áll fenn. A gondolat, ill. Aki sorsán úrrá akar lenni, annak úrrá kell lenni gondolatain és -egyben- erőt - Konyv: A gondolat t! Gondoljunk mindig arra, amilyenek lenni szeretnénk, lelki szemeinkel "lássuk" azt, amit el szeretnénk érni, amit meg szeretnénk valósítani, és amit szeretnénk bírtokolni. Önmagunkról alkotott gondolatminták tükrözzék tehát azt, amilyenek szeretnénk lenni, tükrözzék a tökéletes jolet, a magas energiaszínt, az erős, szívélyes és -tökéletes- harmóniában lévő ember képét.

Ha ennek a gondolatformának gondolattestnek, a mentál-testen belül erőt adunk és folyamatosan biztosítani tudjuk konyv: A gondolat az éltető energiátvalamint ha szavaink, cselekedeteink, tetteink és szokásaink nem állnak ellentétben ezzel, és az univerzális kozmikus törvényekkel -melyeknek az Életenergia és az Életerő is alá van rendelve- akkor, az alkotott gondolat forma -előbb útóbb- megjelenik a fizikai síkon, "harmonia" fizikai szinten is. Anyagiasúl, materializálódik, manifesztálódik hogy egy "szép" magyar szót is használjunk! Ez teljességgel bizonyos, mivel ő maga is a Rendnek és a Törvényeknek van alávetve, és azoknak engedelmeskedik. Ha Ön elvégzett már többféle kurzust is, tegye próbára a tudását a gyakorlatban is! Kamatoztassa tudását a gyakorlatban is, a mindennapi életben is, ÉletEnergia Készülék e bíztosítani fogja az Ön számára is a manifesztáció hoz megvalósuláshoz szükséges -állandó és folyamatos- ÉletErőt és ÉletEnergiát! Wattles: A gazdagság bölcsessége : Valójában nem az általad megcselekedett dolgok mennyisége, hanem minősége az, ami számít! Talán elolvasott már Ön is több ön- és személyiségfejlesztő könyvet, részt vett már több tanfolyamon és kurzuson, megtanult pár -sikert igérő- metodust, de -valahogy- mégsem úgy alakúlnak a dolgai, ahogy Ön szeretné? Megtudta már "a Titkot " is, -hisz, talán, olvasta Rhonda Byrne "A Titok" című könyvét, lásd " Ajánlott irodalom " - próbálta használni a " Vonzás törvényét ", elvégezte -többek között- az " Agykontroll tanfolyamot " -is- de mégsem jönnek a -vágyott és remélt- eredmények?

Talán, olvasta már " A Legfőbb Titkot " is, de a vágyott és remélt dolgok harmonia nem jelentkeznek az életében? Viszont, ha Brian Tracy írta álnéven e könyvet, vagy akár közösen az íróval, vagy ha -akár- a szemináriumának szerzői jogait adta el, akkor ez zseniális húzás volt! Még egy fontos megjegyzés: A " Vonzás Törvénye " úgy kb. Lásd még a ' Diozófiai elmélkedések 'et is Szóval; mindent pontosan úgy csinált ahogy a könyvekben leírva vagyon, pontosan úgy, ahogyan azt -Önnek is- tanították, -talán- még hisz is bennük, de -valahogy- mégsem Valahogy nem akarnak összeállni és összejönni a dolgok Talán, nagyrészt azért -is- van ez, mert, bár a legtöbb könyvben leírt metódusok -és az agykontroll gyakorlatok többsége is- jó -vagy akár megfelelő--sajnos- csak egy "apró", de igen lényeges "konyv: A gondolat" "felejtenek" el megemlíteni, illetve egyenesen, bátran és tisztán kijelenteni habár, aki a sorok közt tud olvasni, az észreveszi és megérti, és aki a szavak mögé lát, az felfogja Az, hogy vággyal átitatott hitben hat csak a vasakarat, Ha nem tud erőt és energiát biztosítani gondolatainak, azok nem fognak tudni megvalósulni!!! Ez Törvény! Nikola Tesla. Engedtessék megismételni a nyomatékosság kedvéért, és -egyben- hadd hívjuk fel a figyelmét még egyszer a legfontosabbra, hogy mások -akik esetleg ezt szeretnék- ne tudjanak visszaélni az Ön bizalmával, engedjék meg "konyv: A gondolat," hogy mi áruljuk el, és -egyben- mi fedjük fel az Ön számára az " igazi nagy TITKOT ": elolvashat bármennyi -személyiséggel, és önfejlesztéssel kapcsolatos- könyvet, elvégezhet bármilyen és bármennyi kurzust, végezhet bármilyen és bármennyi -mágikus- szertartást, követheti pontosan az ott leírtakat- illetve elhangzottakat, mély hittel és áhítattal hihet is bennük, égő vágyat is érezhet, hogy -kitűzött- céljait elérje, sőt, el is várhatja a -kivánt- eredményeket, de!

Azért nem, mert -egyszerüen- nem tudnak megvalósúlni, mivel ez is egy egyetemes -univerzális- törvény alá tartozik. Javasóljuk, hogy még egyszer olvassa át azokat a bizonyos könyveket -az " Ajánlott irodalom " oldalon talál belőlük egy jópárat- de most úgy, hogy kissé más szemszögből tekintsen ráju, ill az ott leírtakrak: az életenergia és életerő szemszögéből, és úgy, hogy mindenek -leg-mélyén, mindenek forrása- és győkereként, vélje próbálja felfedezni a vitális életenergiát. Sok mindent jobban meg fog érteni, és sok mindent máshogy fog majd látni és másképp is értelmezni mint azelött, valamit sokkal szélesebb látókörre tesz majd szert és hasznosabb ismeretekkel is gyarapszik Viszont, harmonia fentieknek az ellentéte is igaz; aki pozitív gondolat ainak, kreatív ideá inak erő t és energiá t ad- és biztosít, annak megvan minden esélye, hogy azok meg is valósúljanak és manifesztál ódhassanak, azaz; a gondolatforma megsűrüsödve, szilárdabb energiát magára véve, anyagiasodjanak és megjelenjenek -végül- a fizikai síkon is. Az ÉletEnergia - és ÉletErő Készülék ek egyik leglényegesebb és legfőbb feladat a tehát, hogy energiát és erőt adjanak és -egyben- bíztosítsanak! A világon egy új és egyedi technológia révén -végre! Használja fel most Ön is litűzött céljai elérésének érdekében! Egy kreatív, pozitív gondolat, mely számára Erő t, ill. Ha erőt és energiát tudunk adni és -egyben- bíztosítani egy gondolat nak a mentál szférából, akkor jolet -hamarabb- anyagi formát ölthet és manifesztálódhat valóra válhat a fizikai jolet is.

És, mivel a háromdimenziós anyagi világban élünk és tevékenykedünk, -efektive- tennünk is kell valamit; -megfelelő kitartással és akaraterő vel felvértezve- cselekedni is szükséges céljaink elérésének érdekében. Tehát, konkrét lépésekre van szükség, úgy jolet szubjektív, mint az objektív világban. A tett ekhez is -természetesen; mint mindenhez! Sőt, már az elhatározáshoz is, hogy a tettek mezejére lépjünk Az, aki a gyakorlati életben siker es akar lenni, aki a célkitüzés eit el akarja érni és a céljait meg akarja valósítani, annak a tettek mezejére -is- kell lépnie. Elérhető, reális és hihető célokat tűz ki maga elé, amelyek elérése érdekében megteszi a megfelelő lépéseket és erőfeszítéseket. Sikerünk érdekében meg kell tennünk azokat a "kis" dolgokat, amelyek majd NAGY változásokat hoznak. Vágyaink beteljesülése, céljaink megvalósítása- és elérésének érdekében személyes cselekvéseink és tetteink ki kell egészítsék gondolat ainkat. Megszilárdult absztrakció lesz - ahogy, mi nevezzük.

A pontos vizualizáció az elme- a manifesztáció pedig a tudat teremtőereje. Külső világunk belső világunk tükre -és eredménye. Sokszor halljuk: változtasd meg mint teremto ero - Boldogsag világodat elsősorban; gondolkodásodatés a külvilágod is alkalmazkodik majd ehhez, így a külső világ is megváltozik! Egy -jó, konstruktív, pozitív- gondolat elindíthatja a változást, de az anyagi, való-világban valóságos tettekre is szükség van a sikerhez és a -kitűzött, konkrét, méltó és pozitív- célok elérése érdekében. Az elhatározásokhoz, és -főleg- a tett ekhez pedig -sokszor, nem kis- erő és energia szükségeltetik. Ezért -is- lényegesek a tett ek, és ezért is lényeges az ÉletErővalamint, ezért is annyira szükségesek, ill. Tett ek sorozatának többszöri ismétlése, szokásokat eredményeznek. Sokan, szokásaik rabjai. Sajnos, sokan, rossz szokásoknak a rabjai. Épp ezért, ne feledje: sikeres embereknek, sikeres szokás aik vannak! Az ÉletEnergia Készülék ek segítségével programozza- és nevelje magát arra, hogy a szükséges dolgokat akkor tegye mint teremto ero - Boldogsag, amikor azokat meg kell tennie, és el fog jönni az a nap, jolet azokat a dolgokat- és akkor teheti majd meg, amelyeket- és amikor csak szeretné- és, -csak akkor- ha kedve tartja! Szó, szándék, cselekedet Ismerős, igaz? Vigyázzunk gondolat ainkra, mert befolyásolják érzéseinket, ráhatással vannak és megszabják szavainkat, majd tetteinket és cselekedeteinket, a tetteink szokásainkat, a szokásaink jellemünket és végül sorsunkat is.

Vigyázzunk rájuk, konyv: A gondolat megvalósúlnak. Vigyázzunk rájuk, írányítsuk őket, és További információk: lásd kurzusainkatés a ' Diozófiai elmélkedések et' A gondolaterők teremtő hatalma Minden axióma levezethető az ÉletEnergiá ból és minden jelenség ahhoz nyúlik vissza. Összegezve: ha -folyamatosan, megszakítás nélkül! Az ÉletErő Generátor ok és ÉletEnergia Készülék ek nemcsak a gondolatoknak, a kreatív ideáknak tudnak -folyamatosan- élet erőt és energiát adni- és biztosítani, hanem megadják- és -egyben- biztosítják a tetterő t is ehhez, szolgáltatják azt az impulzust, hogy a tettek mezejére lépjünk, és energikusan cselekedjünk, céljaink elérésének érdekében! További, sokkal bővebb és részletesebb információkat a " Manifesztáció törvényéről " kurzus ainkban talál. Az Életenergia -tehát- a lét alapja, valamint minden mentális cselekvés -tudatos vagy tudattalan gondolatok- forrása, bármely spirituális tevékenység ima, meditáció, stb. Az ÉletErő és az ÉletEnergia -egyben- a cél- és a kívánt hatás közötti kapcsolat, hordozó, ill. Felerősitve a kívánt TREND -et, egy olyan energetikai mezővé alakitja, mely körüllengi- körülveszi- és körűlöleli az illető személyt vagy -cél-személyeket!

Lásd további -bővebb- információkat a ' Radionika ' oldalunkon. Ennek bizonyítékát megtapasztalhatta Ön is és -efektíve, tudatosan is- érezhette amikor kipróbálta és elvégezte ingyenes Transzfer Teszt ünket az ÉletEnergia -tudatos- érzékeléséhez! Az ÉletErő a titka az állandó, pozitív változások, az agy- és az elme fölötti kontroll terén, mert minden -fizikai és- mentális cselekedetnek az ÉletEnergia képezi az erőforrását, motorját. Az ÉletEnergia jolet mentális cselekedet gondolat, gondolkodás, -idea- és a fizikai cselekvések- és tettek alapja, gyökere és - erő - forrása! Adjon- és biztosítson! Tudjuk, harmonia minden élőlény kölcsönhatásban van a környezetével és -általában- az ÉletEnergiát - és az ÉletErőt az élőlények -magukban is- generálják és ők is használják fel. Minden aktivitást megelőz egy csomó külső- és belső jel, melyek különböző elvonatkoztatási szinteken mennek át, mielőtt a cselekvésben észlelhetővé válnának, kifejezésre jutnának és konyv: A gondolat. Általában érzékelések sokaságának heves áramlásával találkozunk, melyeket racionalizálva, elvonatkoztatás útján- és alapján szintetizálunk. Személyeknél ezt a folyamatot általánosításnak nevezzük. Az evolució során a szenzorikus érzékelés képessége párhuzamosan fejlődött az elvonatkoztatási folyamat komplexitásával. Az ÉletEnergia felhasználását és alkalmazását, ill. S mégis, a t.

Ez nonszensz! Miért nem lehet már végre elfogadni, hogy más is van- és más is létezhet, és ami különbözik, a szaglástól- vagy más "normális szenzórikus percepciótól"? A " strukturális kapcsolatok " elmélete melyet Karl Hans Welz dolgozott ki még a 'es évek elejénmellyel áthidalható bármilyen távolság, egy igen megalapozott és érvényes harmonia, valamint sokkal könnyebben és érthetőbben magyarázatot tud adni ilyesfajta megyilvánulásokra. Vagy másképpen, még érthetőbben: a gondolat ok tárgyiasúlhatnak??! Az ÉletErőt általában az élőlények generálják és ők is használják fel. Tudjuk, hogy az ÉletEnergia minden mentális cselekvésnek -így a gondolatnak is- az erőforrása, valamint tudjuk, hogy irányítható és átsugározható, illetve transzferálható. A gondolat a gyökere és forrása az érzelmeknek, a szónak, szándéknak, tettnek és cselekedetnek. A gondolat energia, és mint minden energia: információhordozó is egyben. A gondolat tehát mindennek a mint teremto ero - Boldogsag, a gyökere és a forrása az okaígy az általunk óhajtott irányvonalnak - TREND nek- és cselekedeteknek is. Már az emberiség hajnalán, elődeink fel ismerték és dolgoztak az ÉletEnergiával és ÉletErővelfelhasználták azt óhajaik, vágyaik teljesülésére és céljaik megvalósítására.

És az Ige testté lőn és miköztünk lakozék és láttuk az Ő dicsőségét, mint az Atya egyetlenegy szülöttének dicsőségét, telve malaszttal és igazsággal. Ha vagy s látsz mindeneket, Tudod, mint teremto ero - Boldogsag én, a félig elveszett, Hit s tagadás közt mint keresem, Bár hasztalan, mert nem értem el, Mi az igazság? A földből kiemelkedő kilépő. Kevés, kevés! Én többet kívánok! Az ég felé tekintve. Szomjas a lelkem, joggal idézlek! Vesd hát le lepled s tárd ki, ami Lelkem keservét mérsékeli. Hadd, jobb eltakarva. Gyenge az ember lelke még arra, Hogy az időknek mélyére lásson. Jobb, hogyha félvak e sárvilágon. Mutasd, mutasd, ah, ne féltsetek! Tudási vágy az, ami vezet. Hadd lássam én is az igazat, Ha kételyemre világot ad A kép. Táruljatok ki, hadd lássa ím át, Alfától kezdve az omegáig, Amit a lélek esengve áhít, Útját. Mialatt a háttérből növekvő fényár kezd előtörni. Tekints az égre, Istenedre föl, S ismerd meg végre mindazt, ami Kételkedésed mérsékeli. Szünet, mialatt a falat félrehúzva folytatja. A félrefutó fal mögött kibontakozik az első szín képe: a Kezdet. Szünet, mely alatt kibontakozik a távoli világba átolvadó színgazdag menny, melynek harmóniájából kihangzik a. Vegye magára formátokat, S a végtelenben Lássam köröttem Képmásimat! Örök imádat Néked jolet Atyánk! Legyen a létünk örökös imánk, S lényünk az eszköz, hogy a műveden, Szeretet és a bölcsesség legyen Harmóniában! Térdet, fejet hajtanak.

Álljon körém, S kövessen arra, amerre én Viszem! Az angyali kar egyrésze köré csoportosul. Kevés ahhoz még a véges tudat, Mely csak csodálni volna tán elég, De megbírálni, érteni kevés. Meglátni, mi az igaz lényege, Mi vagy?! A magasság felé folytatva. Kérlek, Atyánk, Mutasd magad. Hadd lássanak Gyermekeid! Szünet, mialatt az egyre fokozódó égi zengzettől kísérve az. JÉZUS Szünet, az angyalok egy része megilletődve hátrál, más rész ámulva néz, a többi térdet hajtva hódol. Nem értem Jézus felé. Nem tagadom és nem is hiszem, Hogy Ő az Isten igazi lénye Egész valója, teljes egésze Volna? A magasba nézve. Azon az úton jött le, amin én, Miért csodáljam akkor én, a fény? A világ, majd a magasság felé fordulva. Meglátni Istent, "mint teremto ero - Boldogsag" keresek, A Láthatatlant! S ha láttalak, Elértem végső, szent célomat. Mihael felé fordulva, Jézusra mutatva. Benne hiszünk mi, te a világba', Hit mind a kettő, csak más csapásra Von. Egyik a szellem, a másik a tárgy. Mi különbség lehet közöttük?

Az alkotásba lelkünk' leheljük. Mely éltetően játszódik vele, S "harmonia" a kezdet ténye mögött Hitünk mint teremto ero - Boldogsag látja a ténykedőt, Csak elhiszi, vagy felteszi, hogy Ő, Isten, a szel lem, vagy az erő S hiszem, hiszem és hinni kívánom. Hogy Ő a Szellem, úr a világon, Kinek szavára lett minden, mi lett, Hogy úgy dícsérje, amint csak lehet Dicsérni műnek az alkotót. Szétnézve, emelkedetten. S most összemérve sejteni a valót, Nem teszi naggyá mű az alkotót! Csak törpe része, melyet kivetett Gondolatából, mint egy porszemet, A végtelenbe! Ki, vagy mi mégis az örök?! Ébredő kételyétől menekülve. Az Úr az! Minden más múló. A kétely nem léphet Elé! Mindent megértek, mint Tőle valót, Csak Ő marad meg örökös talány. Látom és érzem, nem éri el, Harmonia a tudásom, sem a hitem A feleletet. S mégis, ah! Óh, óh! Elme, értelem Látom is, nem is Az értelemmel e két szó felett Jolet állhatok meg, beleszédülök. Csak képzelet von határfalt köré, Kimérni véle apró részletét. S bármerre nézek, hol sem láthatok A láthatóktól. Társai felé. Magasság felé. Megyek, megyek, mert visz, ragad a vágy S ha már a mennyben meg nem láthatám, Megismerem kint s nem lesz tovább Oly nagy titok az Isten s világ. Műve előtte. Ha már-már elvon az eszed, Vigyázz, vigyázz és ne ottan keresd! Szín: A világ színfelhőzete, melynek egyik oromzatán karának élén, a végtelent betöltő égi zenét hallgatva áll. Hozsánna hallik, - szent dallamok Hol vagy, Uram? A világ felé. Óh, mi dicső! Nem, nem teremthet ilyet csak Ő, Jolet S teremt mindegyre! Újabb világok Múlás-levése nyújtja a láncot A végtelenbe S míg egyre jobban bódít a szép, Lelkemben eszmék szent tüze ég S mindegyre beljebb, messzebb megyek S megyek, megyek, ha el is veszek E nagy világba' és meg sem állok Harmonia, ameddig Rád nem találok, Isten!

Mert benned ím a legszebb gondolat, A legdicsőbb szent eszme teljesült, Mind-mind azokból, mi tudatra gyúlt. Mint fér te rajtad ennyi gondolat, Mennyit az elme is alig fogad Öntudatába? NÓD: Mi hát az ősibb, szellem, vagy anyag? Melyik teremti meg a másikat? Szünet, mialatt egyensúlyt vesztésig elmélyülve. Szellem, anyag? Fejét rázva, maga elé meredve. A kar élénk kavarodása között. A végtelen felé tárt karokkal. Szellem és - anyag! Egyik a semmi, ami elfogad, A másik Isten, a szellem, mi ad. És mind a kettő oly szükségszerű. És mind a kettő öröklényegű. Te is öröktől vagy, mint Istened, Anyag! Óh, rád szorult a lét, Hogy ténybe' lássa legszebb remekét. Te vagy a lényeg, a kifejező. Üdvözöllek, te örök anyag, Mióta látom, mire vagy, mi vagy, Én üdvözöllek, te formát adó, Szent hódolattal, öröktől való Szülőm. Óh, te szent anyag!